November, 2010

Izbor Najboljih praksi za 2010. godinu

26.11.2010

Na sastanku održanom 26. novembra, Izborni panel za Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi za 2010. godinu, je donio konačnu odluku o najboljim praksama u 7 tematskih oblasti.

Prezentacija najboljih praksi u Crnoj Gori za 2009. godinu nagrađenih opština Danilovgrad, Tivat i Herceg Novi

18.11.2010

Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa OEBS-om organizovala je prezentacije Najboljih praksi u lokalnoj samoupravi za 2009. godinu.

Održane su tri prezentacije i to:
– 09.11.2010. godine u Danilovgradu, nagrađene najbolje prakse u oblasti pružanja usluga na temu „Jedinstvena baza podataka i poresko knjigovođstvo“;
– 17.11. 2010. godine u Tivtu, nagrađene najbolje prakse u oblasti učešća građana u procesu pripreme, donošenja i realizacije donošenja odluka na lokalnom nivou na temu „Korišćenje slobodne stolice kroz izmjenu Poslovnika o radu Skupštine opštine“;
– 18.11.2010. godine u Herceg Novom, nagrađene najbolje prakse u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine na temu „Reciklažno dvorište sa transfer stanicom“

Prezentacija modela odluka o etičkoj komisiji

03.11.2010

Zajednica Opština, uz podršku OEBS-a, realizovala je projektne aktivnosti na prezentaciji Modela Odluke o etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere i Modela Odluke o etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike.

Održane su četiri prezentacije, i to:
– 25. 10. 2010. godine u Opštini Berane za opštine: Andrijevica, Berane, Plav i Rožaje;
– 27. 10. 2010. godine u Opštini Mojkovac za opštine:Bijelo Polje, Žabljak, Kolašin, Mojkovac i Pljevlja;
– 01. 11. 2010. godine u Opštini Danilovgrad za Glavni Grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje opštine Danilovgrad, Nikšić, Plužine i Šavnik;
– 02. 11. 2010. godine u Opštini Tivat za opštine: Bar, Budvu, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj.

Treći broj biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša Zajednica“

02.11.2010

Iz štampe je izašao treći broj biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša Zajednica”

Bilten 3 (PDF dokument)