June, 2010

Prezentacija Grant šeme za razvoj opština

25.06.2010

Danas je u Podgorici predstavljena grant šema za razvoj opština za male infrastrukturne projekte, u okviru projekta „Tehnička podrška reformi sistema lokalne samouprave“, koji je finansiran od strane EU, a koji realizuje HCL consultants Limited u konzorcijumu sa WYG International.

Sastanak su otvorili ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović, šef Delegacije EU u Crnoj Gori Leopold Maurer i sekretar Zajednice opština Rajko Golubović.

Deklaracija Saveza gradonačelnika

16.06.2010

Predsjednici asocijacija lokalnih vlasti članica NALASa, na svom trećem godišnjem sastanku održanom 14-15. juna 2010. godine u Sofiji, Bugarska, usvojili su Deklaraciju Saveza gradonačelnika, kojom se pozivaju lokalne i regionalne vlasti da se pridruže Savezu gradonačelnika i obavežu na smanjenje emisije CO2.

Deklaracijom se apeluje na relevantne organe i tijela Evropske unije da stvore potrebne preduslove za proširenje Saveza gradonačelnika na zemlje Zapadnog Balkana i da pruže tehničku pomoć i obezbjede finansijske mehanizme za postizanje ciljeva Saveza gradonačelnika.

Prva sjednica Savjeta za izradu Strategije regionalnog razvoja Crne Gore

08.06.2010

U Podgorici je 7. juna 2010. godine održana prva sjednica Savjeta za izradu Strategije regionalnog razvoja Crne Gore.

Na sjednici je naglašen značaj jedinica lokalne samouprave kao nosilaca razvoja u kontekstu EU politike regionalnog razvoja, sa kojima će tokom pripreme Strategije biti ostvarena neposredna komunikacija, kako bi se prepoznale potrebe lokalnog stanovništva i unijele u ovaj važan dokument.

Regionalna konferencija „Dobra uprava, etika i transparentnost na lokalnom nivou“

04.06.2010

U Budvi, hotel Splendid, od 2-4. juna 2010. godine, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, Zajednice opština Crne Gore, OEBSa i Savjeta Evrope, održana je regionalna konferencija „Dobra uprava, etika i transparentnost na lokalnom nivou“.

Konferenciju su otvorili Ivan Brajović, Ministar unutrašnjih poslova i javne uprave; Žarko Pavićević, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i Predsjednik opštine Bar; Paraskiva Badesku, ambasador OEBSa u Crnoj Gori i Čilderik Šatveld, direktor Direktorata za demokratske institucije Savjeta Evrope.

Zajednički sastanak Ministarstva finansija i Zajednice opština CrneGore

02.06.2010

U organizaciji Ministarstva finansija i Zajednica opština Crne Gore, u Podgorici je 02. juna 2010. godine (srijeda) održan sastanak sa predsjednicima opština /gradonačelnicima, na kojem se diskutovalo o aktuelnim problemima u funkcionisanju lokalnih samouprava, sa posebnim osvrtom na probleme u njihovom finansiranju i optimizaciji broja zaposlenih lokalnih službenika i namještenika.