Zajednički sastanak Ministarstva finansija i Zajednice opština CrneGore
02.06.2010

U organizaciji Ministarstva finansija i Zajednica opština Crne Gore, u Podgorici je 02. juna 2010. godine (srijeda) održan sastanak sa predsjednicima opština /gradonačelnicima, na kojem se diskutovalo o aktuelnim problemima u funkcionisanju lokalnih samouprava, sa posebnim osvrtom na probleme u njihovom finansiranju i optimizaciji broja zaposlenih lokalnih službenika i namještenika.

Govoreći o završnim aktivnostima na izmjenama zakonskih rješenja kojima se reguliše finansiranje lokalne samouprave, ministar Lukšić je iskazao spremnost Ministarstva finansija za ukidanje pojedinih sopstvenih prihoda koji imaju neznatno učešće u ukupnim prihodima lokalnih zajednica, te o mogućnosti uvođenja novih fiskaliteta. Istovremeno je saopštio i stavove ovog ministarstva u odnosu na povećanje pripadnosti prihoda po osnovu poreza na promet nepokretnosti i prihoda od koncesionih naknada (cjelokupna njihova pripadnost lokalnim samoupravama ili utvrđivanja većeg udjela), kao i povećanje dijela pripadnosti prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica (koji bilježi najveći kapacitet rasta) ili određivanje procenta pripadnosti prihoda po osnovu PDV-a.

Donošenje ovih i drugih novih zakonskih rješenja se očekuju do kraja drugog kvartala, a primjena istih od januara iduće godine (nerealno bi bilo očekivati primjenu novih zakonskih rješenja sredinom tekuće fiskalne godine).

Takođe, potpredsjednik Vlade i ministar finansija dr Igor Lukšić je saopštio da je Vlada Crne Gore spremna da pomogne onim jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji, a koje će preduzeti aktivnosti u pravcu optimizacije broja zaposlenih službenika i namještenika. U tom pravcu je predložio predstavnicima opština zaključivanje ugovora na osnovu kojeg će Ministarstvo finansija pružiti pomoć u prevazilaženju finansijskih problema.

Ministarstvo finansija je, u skladu sa smjernicama Vlade, spremno da pomogne lokalnim samoupravama u dijelu pomoći pri isplati otpremnina za višak zaposlenih, servisiranju duga, poreskih obaveza, i sl. S druge strane, od lokalnih samouprava se očekuje racionalniji odnos prema zapošljavanju (zaustavljanje novih zapošljavanja uz stvaranje mehanizama koji će obezbijediti adekvatan socijalni program za višak lokalnih službenika i namještenika, uz uslov da su zaposleni kojima će se isplaćivati otpremnina zasnovali radni odnos prije 31.12.2009. godine, te da se isti ne mogu zapošljavati u javnoj upravi), saglasnost Vlade za zaključivanje poslova preko javnih tendera, ograničavanje minimalne cijene rada na 55 eura, kao i kvartalnu reviziju ugovora. Onog trenutka kad se stvore uslovi za stabilno funkcionisanje određene lokalne samouprave, ugovor će se staviti van snage.

Ovakav stav Ministarstva finansija i Vlade Crne Gore je naišao na odobrenje kod predstavnika (predsjednika opština/gradonačelnika) lokalnih samouprava, te je zaključeno da se, u cilju prevazilaženja finansijskih poteškoća, zainteresovane lokalne samouprave obrate Ministarstvu finansija radi sklapanja gore pomenutih ugovora, a da će koordinator na ovim aktinostima biti mr Biljana Šćekić, pomoćnik ministra.