July, 2009

Etički kodeksi u lokalnoj samoupravi

24.07.2009

Ove publikacije sadrže Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi i Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika, koje je Skupština Zajednice opština Crne Gore usvojila na sjednici od 24. jula 2009. godine i preporučila jedinicama lokalne samouprave da ih usvoje. Etički kodeksi sadrže skup etičkih pravila i standarda ponašanja nosilaca javnih funkcija na lokalnom nivou, odnosno lokalnih službenika i namještenika.

Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi (PDF Dokument)

Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika (PDF dokument)

Informacija o aktivnostima na promovisanju etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi

24.07.2009

Skupština Zajednice opština na sjednici održanoj 24. jula 2009. godine donijela  je Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi i Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika. Njihovo donošenje  ima za cilj: stvaranje uslova za dalje jačanje veza i odnosa i za izgradnju povjerenja između izabranih predstavnika, funkcionera i zaposlenih u lokalnoj samoupravi i  […]