Etički kodeksi u lokalnoj samoupravi
24.07.2009

Ove publikacije sadrže Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi i Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika, koje je Skupština Zajednice opština Crne Gore usvojila na sjednici od 24. jula 2009. godine i preporučila jedinicama lokalne samouprave da ih usvoje. Etički kodeksi sadrže skup etičkih pravila i standarda ponašanja nosilaca javnih funkcija na lokalnom nivou, odnosno lokalnih službenika i namještenika.

Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi (PDF Dokument)

Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika (PDF dokument)

Kategorija: