July, 2004

Model Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine

19.07.2004

Model odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine je utvrđen u cilju prepoznavanja i uređivanja pitanja koja se odnose na djelokrug, sastav, način rada, kao i odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad radnih tijela predstavničkog organa građana – skupštine opštine.

Model odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine (PDF dokument)

Model Poslovnika Skupštine opštine

18.07.2004

Model Poslovnika skupštine opštine je pripremljen u cilju bližeg uređivanja načina rada i odlučivanja Skupštine, načina ostvarivanja prava i dužnosti odbornika, procedura učešća građana u radu Skupštine opštine i drugih pitanja od značaja za rad Skupštine.

Model Poslovnika Skupštine opštine (PDF dokument)