Evropske integracije i međunarodna saradnja

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Aleksandar Bogdanović na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu: Lokalne samouprave maksimalno uključiti u pregovarački proces

06.12.2017

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore Aleksandar Bogdanović učestvovao je na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu, koji se juče, u organizaciji Prijatelja Evrope (Friends of Europe), održao u Briselu.

Politički samit o Zapadnom Balkanu pod nazivom „Zapadni Balkan na raskršću: Novi izazovi, promjena dinamike“, bavio se temama mira, demokratije i pomirenja u regionu kao preduslova za ekonomsku i društvenu stabilnost, ali i poslovnu perspektivu i neophodne reforme.

Učešće Zajednice opština u regionalnom projektu RCDN

10.11.2017

Zajednica opština Crne Gore uključena je u realizaciju Regionalnog projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda (RCDN)“. Projekat sprovode tri glavna partnera NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), IAWD (Međunarodna asocijacija voda Dunava) i AQUASAN (Udruženje vodovodnih predugeća Federacije Bosne i Hercegovine), uz podršku švajcarskog Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO) i njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), posredstvom Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga sa sjedištem u Skoplju, Makedonija. Partneri na sprovođenju projektnih aktivnosti su asocijacije lokalnih vlasti i udruženja vodovoda iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine (FBiH i Republike Srpske), Kosova, Makedonije i Srbije.

Delegacija Crne Gore na 33. sjednici KLRVE

19.10.2017

U Strazburu se od 18-20. oktobra 2017. godine održava 33. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope.

Integracija maloljetnih migranata, lokalna i regionalna demokratija, situacija u Kataloniji i borba protiv korupcije su glavne teme 33. sjednice Kongresa.

U okviru 33. sjednice razmatrani su i usvojeni izvještaji o stanju lokalne i regionalne demokratije u Italiji, Srbiji i Švajcarskoj. Takođe su obilježene dvije za Kongres važne godišnjice – 10-ta godina obilježavanja nedjelje evropske lokalne demokratije i 6-ta godišnjica nagrade Kongresa “Dosta!”, koja se dodjeljuje opštinama za projekte kojima se jača integracija Roma.
U radu Kongresa učestvovao je i član Delegacije Crne Gore u Kongresu – Dragoslav Šćekić, Predsjednik Opštine Berane i potpredsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore, kao i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije.

NAJAVA: GENERALNA SKUPŠTINA NALAS-a – Održivo upravljanje vodama na agendi predsjednika opština jugoistočne Evrope

15.05.2017

XII Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), zajedno sa godišnjom Konferencijom o vodama Dunava okupiće od 17-19. maja 2017. godine, u Beču, Austrija, gradonačelnike/predsjednike opština iz jugoistočne Evrope radi razmatranja pitanja održivog upravljanja vodama i pružanja kvalitetnih usluga svojim građanima. Kao dio konferencijskog programa, NALAS će održati trening sesiju o Ulozi lokalnih samouprava u investicionom planiranju i unapređenju kvaliteta rada u pružanju usluga vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, dok će gradonačelnici/predsjednici opština i predstavnici asocijacija lokalnih vlasti imati obraćanja tokom različitih radionica dvodnevnog programa konferencije.

Sjednicu Generalne skupštine NALAS-a, otvoriće 19. maja aktuelni predsjednik NALAS-a, g. Naim Ismajli, zatim, g-đa Breda Pecan, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i dr Franc Šauzberger, specijalni savjetnik Komesara Hana. Delegati će razmatrati rad NALAS-a tokom 2016. godine i Plan rada za 2017. godinu, kao i novi Strateški plan za period 2018-2022. Dvije važne platforme biće, takođe, usvojene na sjednici Generalne skupštine: jedna o Zapadnom Balkanu i agendi proširenja Evropske unije, kao i ulozi lokalnih vlasti i njihovih asocijacija kao ključnih učesnika u procesu EU integracija, dok će druga dati odgovore na potrebe razvoja kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama u regionu jugoistočne Evrope.

Promocija javne etike i dobre uprave na lokalnom nivou u fokusu 31. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

19.10.2016

img_8985U Strazburu se od 19-21. oktobra 2016. godine održava 31. Sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres). Ovogodišnja tema koja je u fokusu rada Kongresa je „Etika i transparentnost na lokanom i regionalnom nivou“.

Transnacionalna i međuregionalna saradnja u fokusu 6-og sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore

02.06.2016

brisel 02.06.2016

Jačanje kadrovskih resursa i obezbjeđivanje sredstava za finansiranje projekata kroz formiranje takozvanog Rivolving fonda je nepohodno kako bi lokalne zajednice dobile što više bespovratnih sredstava iz sredstava EU – zaključeno je na sastanku Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore koji je održan 1-2. juna 2016. godine u Briselu.

Susret Delegacije Zajednice opština sa Načelnikom Opštine Neum

06.04.2016

Sastanak sa Nacelnikom Neuma_april 2016Na marginama zajedničke radionice o izradi mjera i preporuka regionalnih politika u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“, održanoj 5-6. aprila 2016. godine u Neumu, Bosna i Hercegovina, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Darko Mrvaljević i savjetnica za prostorno planiranje i komunalne poslove Sanja Živković imali su susret sa Načelnikom Opštine Neum dr Živkom Matuškom i njegovim saradnicima.

Proljećna sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

24.03.2016

sjednica KLRVE 24 mart 2016 StrazburU Strazburu se od 22. do 24. marta 2016. održava 30. sjednica Kongresa lokanih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, posvećena pitanjima etike i transparentnosti na lokalnom i regionalnom nivou.

Kongres će takođe razmatrati integraciju migranata na lokalnom nivou, kao i pitanja koja se odnose na „Interno raseljena lica: skriveno lice izbjegličke krize”. Agenda uključuje i dvije tematske debate o ulozi lokalnih vlast,i od kojih se jedna odnosi na borbu protiv trgovine ljudima, a druga na izazove u kreiranju interkulturalnih društava na lokalnom nivou.

Druga dijalog platforma za upravljanje čvrstim otpadom razmatrala procjenu uticaja na životnu sredinu i ekonomiju

11.03.2016

II platforma za dijalog - mart 2016

Druga dijalog platforma u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“ održana je 9-10. marta 2016. godine u Dubrovniku, u organizaciji Udruženja opština Republike Hrvatske. Platforma je organizovana sa ciljem da se razmotri procjena uticaja na životnu sredinu i ekonomiju kao osnova za razvoj predloga Modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u prekograničnom kontekstu u regionu jadranske obale.

Delegacija Zajednice opština Crne Gore na “Danu proširenja” u Briselu

16.11.2015

foto-17-11- Brisel_S ciljem podizanja svijesti o lokalnoj i regionalnoj dimenziji procesa proširenja, Komitet regiona EU je 16. novembra 2015. godine u Briselu organizovao događaj pod nazivom “Dan proširenja”.  Ovaj događaj pruža priliku za političare sa lokalnog nivoa iz zemalja koje su u procesu pristupanja EU da se susretnu sa članovima Komiteta regiona i visokim zvaničnicima drugih EU institucija, i diskutuju o izazovima sa kojima se suočavaju u procesu pristupanja.