Susret Delegacije Zajednice opština sa Načelnikom Opštine Neum
06.04.2016

Sastanak sa Nacelnikom Neuma_april 2016Na marginama zajedničke radionice o izradi mjera i preporuka regionalnih politika u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“, održanoj 5-6. aprila 2016. godine u Neumu, Bosna i Hercegovina, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Darko Mrvaljević i savjetnica za prostorno planiranje i komunalne poslove Sanja Živković imali su susret sa Načelnikom Opštine Neum dr Živkom Matuškom i njegovim saradnicima.

Na sastanku je, pored sagledavanja okvira za saradnju crnogorskih opština i Opštine Neum, naročito razmatrana mogućnost ostvarivanja partnerstava na trenutno otvorenom Pozivu za projekte u okviru IPA Trilaterlanog programa saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Učesnici sastanaka su zajednički konstatovali da postoje brojne oblasti od obostranog interesa, a koje se prvenstveno odnose na unapređenje kvaliteta života građana, čime se ispunjava osnovna uloga lokalnih samouprava, kako u Crnoj Gori tako i u BiH.

Dogovorena je konkretna saradnja Opštine Neum i Zajednice opština Crne Gore, odnosno Mreže opštinskih projekt menadžera u povezivanju i sklapanju partnerstava opština iz Crne Gore i Neuma za aktuelne pozive za projekte. Takođe je istaknuta mogućnost dodatne tehničke podrške Mreže u procedurama pripreme i implementacije zajedničkih projekata.