Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Aleksandar Bogdanović na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu: Lokalne samouprave maksimalno uključiti u pregovarački proces
06.12.2017

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore Aleksandar Bogdanović učestvovao je na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu, koji se juče, u organizaciji Prijatelja Evrope (Friends of Europe), održao u Briselu.

Politički samit o Zapadnom Balkanu pod nazivom „Zapadni Balkan na raskršću: Novi izazovi, promjena dinamike“, bavio se temama mira, demokratije i pomirenja u regionu kao preduslova za ekonomsku i društvenu stabilnost, ali i poslovnu perspektivu i neophodne reforme.

Govoreći o ulozi koje lokalne samouprave treba da imaju u procesu pridruživanja, u okviru sesije „Misli lokalno – djeluj regionalno – uključivanje lokalnih vlasti i unaprijeđenje povezanosti“, gradonačelnik Bogdanović je istakao da lokalne samouprave treba maksimalno uključiti kako u pregovarački proces, tako i u rad svih sektorskih radnih grupa svih drugih radnih tijela i komisija koje se, na centralnom nivou, formiraju za proces evropskih integracija. Iskustva novijih članica EU nam govore da priprema lokalnih samouprava ne smije da se zanemari i odlaže za poslednju fazu integracija, jer onda ne ostaje dovoljno vremena za sve pripremne aktivnosti i obuku lokalnih službenika za nova zaduženja. Jedino ukoliko se proces pridruživanja obavlja na nacionalnom nivou paralelno sa pripremama na lokalnom nivou, potrebna znanja će biti adekvatno i blagovremeno usvojena na lokalnom nivou“, kazao je Bogdanović.

Na samitu je, između ostalog, konstatovano da demokratija, mir i stabilnost kao i ekonomski razvoj i integracija u Zapadnom Balkanu ne zavise samo od politika i aktivnosti nacionalnih, već i od uloge regionalnih, gradskih i opštinskih vlasti. Osposobljene lokalne samouprave sa nadležnostima i dovoljnim finansijskim sredstavima, imaju ključnu ulogu u razvoju regionalne i prekogranične ekonomije, upravljanju EU fondovima i primjeni EU zakonodavstava. Dok se nacionalne vlasti i međunarodne institucije fokusiraju na probleme širom Zapadnog Balkana, gradovi i regioni implementiraju rješenja. Lokalne vlasti su odgovorne za mjere koje obezbjeđuju ekonomski i društveni razvoj, podržavaju borbu protiv klimatskih promjena i sprovođenje demokratije i vladavine prava. Ali, iako loklane samoprave na Zapadnom Balkanu postaju sve značajniji ekonomski i politički akteri, sa uvećanom odgovornošću, i dalje se suočavaju sa izazovima kao što su decentralizacija, neusklađenost prihoda i rashoda, manjak infrastrukturnih investicija, i slabe lokalne institucije.

Na samitu  su govorili  premijeri,  ministri, i gradonačelnici iz zemalja Zapadnog Balkana, uz učešće nekoliko stotina ključnih predstavnika iz EU institucija, zemalja članica, predstavnici biznisa i civilnog društva.