Dio odredbi iz Predloga zakona o AVM uslugama suprotan Ustavu, dodatno bi finansijski ugrozio opštine
05.03.2024

Pojedine odredbe sadržane u Predlogu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, koje se odnose na finansiranje lokalnih javnih emitera, ugrožavaju ustavno pravo lokalnih samouprava na autonomiju i budžet, a osim toga, njihovim usvajanjem bi se dodatno otežalo funkcionisanje opština koje već imaju problem likvidnosti, ocijenjeno je u izjašnjenju o predlozima medijskih zakona koje je Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) uputila Ministarstvu kulture i medija.

– Kada je u pitanju Predlog zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, svjesni uloge lokalnih javnih emitera u informisanju lokalnog stanovništva, principijelno podržavamo potrebu  preciznijeg zakonskog regulisanja elemenata koji utiču na kvalitet audiovizuelnih medijskih usluga. Međutim, kao nacionalna asocijacija koja zastupa i predstavlja interese svih 25 crnogorskih opština, dužni smo da ukažemo na Ustavom zajemčena prava opština na autonomiju i budžet koja se povređuju pojedinim odredbama ovog Predloga, objektivne prepreke za njihovu primjenu u najvećem broju opština, kao i zakonske obaveze ministarstva nadležnog za pripremu nacrta i predloga zakona u slučaju kada se tim zakonom ukidaju ili umanjuju prihodi ili uvećavaju rashodi potrošačkih jedinica – navodi se u izjašnjenju koje je generalna sekretarka ZOCG Mišela Manojlović uputila ministarki kulture i medija dr Tamari Vujović.

U izjašnjenju se precizira da odredbe člana 49 Predloga kojima se utvrđuje procenat ukupnog budžeta jedinice lokalne samouprave koji se mora izdvojiti za rad lokalnog javnog emitera, osnov za dodatna izdvajanja u iste svrhe, kao i način mjesečnog transfera ovih sredstava, predstavljaju državni intervencionizam kojim se povređuju ustavna prava opština bliže definisana sistemskim zakonima, i nameću obaveze povećanja izdataka iz opštinskih budžeta za finansiranje lokalnih javnih emitera i do 50 odsto. Zajednica opština podsjeća da bi takvo uvećanje bilo dodatni problem za oštine koje se već bore sa problemom likvidnosti usled neadekvatnih zakonskih rješenja u različitim oblastima koja su poslednjih godina utvrđivana bez prethodnih analiza i bez izjašnjavanja opština, što je njihovo konvencijsko pravo sa jačom pravnom snagom od domaćeg zakonodavstva.

U izjašnjenju se ističe da bi se sa spornim odredbama člana 49 Predloga, uslovno mogli saglasiti samo ukoliko Ministarstvo u fazi pripreme Predloga izvrši svoju obavezu iz člana  7 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, odnosno ukoliko realno procjeni njihov fiskalni uticaj i predloži izvore finansiranja povećanih izdataka opština po osnovu finansiranja lokalnih javnih emitera koji isključuju zahvate iz lokalnog budžeta.

Zajednica opština sugerisala je i da se preispita obaveza izrade studije izvodljivosti odluke o osnivanju lokalnog ili regionalnog javnog emitera, ocjenjujući da bi to faktički predstavljalo bespotreban trošak, imajući u vidu da izrada takve studije nije obavezna čak ni kada je riječ o  uslugama od vitalnog interesa za građane i privredu kakve su usluge javnih službi za snabdijevanje vodom, odvoz i deponovanje otpada i druge.

ZOCG je predložila i da se u uslovima za izbor direktora lokalnih javnih emitera propiše obavezno prebivalište, odnosno boravište na teritoriji opštine za koju se osniva lokalni javni emiter.  

Na Predlog zakona o medijima opštine nisu imale primjedbi.

Kategorija: