Vraćanje DUP-ova u nadležnost opština uslov za uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova
01.02.2024

Povlačenje sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata iz EU fondova crnogorskim opštinama je značajno otežano, a u nekim slučajevima i sasvim onemogućeno usled nepostojanja odgovarajućeg normativnog okvira kao neophodnog uslova za valjanu pripremu projekata, ocijenila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović. Ona je posebno istakla potrebu da se novim Zakonom o planiranju prostora izrada detaljnih urbanističkih planova vrati u nadležnost opština, kako je to ZOCG i sugerisala participirajući u procesu pripreme ovog zakonskog akta.

– Osnovni uslov za apliciranje za sredstva iz fondova je zrelost projekta, što podrazumijeva da on mora biti predviđen strateškim dokumentom opštine, sadržan u DUP-u  na osnovu koga se dobijaju urbanističko-tehnički uslovi (UTU) i izrađuje tehnička dokumentacija, da mora imati  sve potrebne saglasnosti i da moraju biti riješeni imovinski odnosi. Mi se, međutim, suočavamo sa problemom nepostojanja DUP-ova za mnoga područja, koji datira iz  2017. godine kada je država preuzela nadležnost za njihovu izradu a realno nije imala kapaciteta da odgovori lokalnim potrebama i zahtjevima. Tako su propuštene mnoge  šanse opština za realizaciju investicija i za razvoj. Stoga je vraćanje nadležnosti opština za izradu lokalnih planskih dokumenata od suštinskog značaja za povlačenje sredstava iz EU fondova i, uopšte, za bržu realizaciju infrastrukturnih projekata bez obzira na izvor finansiranja, pa očekujemo razumijevanje i punu podršku poslanika  kada ovaj zakon bude u skupštinskoj procedure – poručila je Manojlović.

Ona je učestvujući u ovonedjeljnom zasijedanju Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, posvećenom razmatranju priprema za sprovođenje IPARD programa za razvoj poljoprivrede u ruralnom području, govorila o različitim teškoćama sa kojima se lokalne samouprave srijeću prilikom pripreme projekata za apliciranje. Pritom, kako je ocijenila, finansiranje iz EU fondova pojedinim opštinama, naročito onim manjim na sjeveru države, jedina je šansa za infrastrukturni razvoj, imajući u vidu njihov problem sa nelikvidnošću.

Ona je podsjetila i na važnost Zakona o lokalnoj samoupravi, koji će uskoro biti u skupštinskoj proceduri, a od kojeg se očekuje davanje veće slobode predsjednicima opština da lokalnu upravu organizuju na način koji odgovara lokalnim potrebama, naročito u odnosu na službe za povlačenje sredstava iz EU i drugih fondova.

Jedan od velikih problema za opštine, ukazala je Manojlović, jeste i nedostatak sredstava za izradu tehničke dokumentacije, koja je veoma skupa. Ona je podsjetila na inicijativu Zajednice opština da se garantuje određeni procenat u kapitalnom budžetu države koji će biti namijenjen isključivo izradi tehničke dokumentacije, koja je uslov za finansiranje projekata i iz EU fondova i iz kapitalnog budžeta države.

U vezi sa programom IPARD III, prema njenim riječima, za opštine je veoma važno pitanje rješavanja imovinskih odnosa sa državom, budući da se ovaj program odnosi na projekte koji se realizuju u planinskim i seoskim područjima u kojima je zemljište uglavnom u državnom vlasništvu.

Ona je istakla da su u Zajednici opština ponosni na činjenicu da su kroz zakonsko rješenje uspjeli da obezbijede fond koji rješava problem predfinansiranja onim opštinama koje nemaju dovoljno svojih sredstava.

Kategorija: