Saradnjom do bogatije kulturne ponude na lokalnom nivou
07.02.2024

Ministarstvo kulture i medija i Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) potpisaće Sporazum o saradnji kako bi se uspostavila efikasnija realizacija brojnih aktivnosti značajnih za unapređenje i razvoj kulture na lokalnom nivou, dogovoreno je prilikom posjete ministarke dr Tamare Vujović sa saradnicima ovoj asocijaciji. 

Ministarstvo kulture i medija će finansijski podržati izradu analize stanja u kulturi na nivou države koja je od suštinske važnosti za planiranje pravaca razvoja kulture na lokalnom nivou, s obzirom na delikatnu finansijsku situaciju većine opština. 

Vujović je saopštila da su u cilju unapređenja kulturne ponude u svim lokalnim sredinama inicirali gostovanje pozorišnih predstava, u prvom redu Zetskog doma, ali i Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP), u crnogorskim opštinama. 

“Očekujemo da Opštine djeluju u koheziji sa onim što smo predvidjeli Nacionalnim programom razvoja kulture, koji nije savršeni dokument, ali daje smjernice. Izazov je riješiti to što u jednom dijelu godine tokom različitih festivala dolazi do prezasićenosti kulturnom ponudom, a u drugom dijelu negdje u Crnoj Gori nema gotovo ništa”, istakla je Vujović. 

Skrenula je pažnju i na problem nekih biblioteka na sjeveru koje ne ispunjavaju uslove da budu javne ustanove. 

Ističući da je veoma značajno to što je ministarka Zajednicu opština prepoznala kao adekvatnog partnera za jaču saradnju sa opštinama u oblasti kulture, generalna sekretarka ZOCG Mišela Manojlović ocijenila je da njena posjeta dolazi u pravo vrijeme s obzirom na činjenicu da opštine treba da donesu petogodišnje programe razvoja kulture u skladu sa Nacionalnim programom, koji je nedavno usvojen. 

“ZOCG u tom dijelu može da pruži značajnu podršku kroz pripremu modela opštinskog programa razvoja kulture, imajući u vidu da pružamo stručnu pomoći našim članicama, između ostalog i na način što pripremamo modele akata u cilju omogućavanja opštinama da lakše i brže izrade neophodna dokumenta. Na taj način Zajednica opština podstiče lokalne samouprave da izvršavaju svoje zakonske obaveze, poput ove koja proizilazi iz Nacionalnog programa razvoja kulture”, istakla je Manojlović. 

Na sastanku, na kojem su stavove sa lokalnog nivoa zastupali i predsjednik Odbora za društvene djelatnosti ZOCG Savo Borozan, kao i sekretarka za kulturu Glavnog grada Ana Medigović, dogovoreno je da ZOCG organizuje susrete predstavnika opština sa predstavnicima Ministarstva u vezi sa pripremom modela lokalnih programa kulture.

Kategorija: