Predstavljena iskustva u oblasti upravljanja na više nivoa
06.02.2024

Implemantacija upravljanja na više nivoa (multi-level governance), kao i prezentacija načina i modela saradnje između centralnog i lokalnog nivoa vlasti, bili su tema sastanka koji su u Podgorici organizovali Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

U razgovori su učestvovali predstavnici odabranih lokalnih samouprava za izradu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP), i to Glavnog grada Podgorica i opština Tivat, Kolašin i Pljevlja, Dubravka Bošnjak, regionalni menadžer projekta GIZ-a, Jasna Sekulović, projekt menadžer GIZ-a za Crnu Goru, kao i Mihael Manart, međunarodni stručnjak za implementaciju upravljanja na više nivoa. Na sastanku je bilo riječi o Platformi upravljanja na više nivoa, kao i regionalnijm iskustvima u ovoj oblasti.

Predstavnica Zajednice opština Marija Kljajić govorila je o relevantnoj zakonskoj regulative u Crnoj Gori, ukazujući da je pravo na autonomiju opština zajemčeno Ustavom Crne Gore, ali i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Ona je podsjetila da je obaveza centralnih vlasti da konsultuju lokalni nivo o svim pitanjima od značaja za funkcionisanje lokalnih samouprava, što je i Zakonom o lokalnoj samoupravi potvrđeno. Kljajić je ocijenila da saradnja i zajedničko zalaganje i partnerstvo u planiranju i odlučivanju između centralnog i lokalnog nivoa vlasti jeste preduslov za funkcionisanje i razvoj lokalne samouprave, odnosno države u cjelini, koja u krajnjem treba da predstavlja efikasan servis svim građanima Crne Gore.

Sastanku je prisustvovala i predstavnica Ministarstva energetike i rudarstva, sa kojom je načelno dogovorena saradnja u pogledu nacionalnog i lokalnih planova za održivu energiju i klimu.

Projekat EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj, s obzirom na koji je razmatrano upravljanje na više nivoa, u Crnoj Gori implementira GIZ uz podršku Zajednice opština, a kofinansiraju ga Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

Kategorija: