Saradnjom do izvrsnosti u pružanju vodinih usluga
15.12.2023

Zajednica opština i Udruženje vodovoda Crne Gore su zajednički pripremili Smjernice za saradnju jedinica lokalne samouprave i vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti.

Ovaj dokument ima za cilj da doprinese unapređenju međusobne komunikacije organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i pružalaca vodnih usluga kako bi se ključnim akterima u ovoj oblasti pružila  stručna podrška za donošenje odluka od značaja za upravljanje vodnim uslugama a kvalitet ovih usluga podigao na viši nivo.

Složenost zakonodavnog okvira, subordinacioni odnos između opštine  i pružaoca vodnih usluga te nedovoljan broj obuka kojim bi se povećao nivo profesionalnosti, stručnosti i efikasnosti zaposlenih u opštini i kod pružaoca vodnih usluga  predstavlja izazov u uspostavljanju i održavanju adekvatnog nivoa međusobnih odnosa.

Obrađivači ovog dokumenta su za potrebe njegove izrade utvrdili postojeće stanje,  odnosno  identifikovali faze procesa u kojima postoje zastoji u komunikaciji između opštine i pružaoca vodnih usluga.

 Na osnovu tako utvrđenog stanja obrađivači su dali preporuke sa ambicijom da se podigne nivo uzajamnog razumijevanja i podrške uspostavljanjem dvosmjernih komunikacionih odnosa koji su uslov za  unapređenje pružanja vodnih usluga građanima i privredi.

Budući da nude dobre prakse, ove Smjernice se mogu koristiti kao svojevrstan priručnik u svakodnevnom radu, a mogu predstavljati i platformu za dijalog zainteresovanih strana po svim pitanjima obrađenim u okviru deset tematskih cjelina.

Kategorija: