Uspostavljena saradnja sa Ministarstvom finansija
20.11.2023

Predstavnici opština su u ponedeljak, na sastanku sa ministrom finansija Novicom Vuković i njegovim timom, postavili temelj buduće saradnje  koja će omogućiti sistemsko rješavanje problema održivog finansiranja lokalne samouprave, a samim tim i bolje uslove života građana u lokalnim zajednicama.

Lokalne finansije su poslednjih godina sistematski ugrožavane nizom neprilagođenih zakona i podzakonskih akata i njihovim grubim povredama, što se drastično odrazilo na održivost opština i usporavanje njihovog razvoja.

Ministarstvo je pokazalo potpuno razumijevanje realnog stanja u kome su se našle opštine  i spremnost za uspostavljanje dijaloga  po svim pitanjima od zajedničkog interesa jer je to jedina garancija stabilnih lokalnih finansija.  Ovaj dijalog je i zakonska obaveza ali i predmet Sporazuma o saradnji Vlade CG i Zajednice opština iz 2006. godine kojim se  reguliše zajednički rad na zakonskim projektima i  zajednička analiza efekata njihove primjene te redovni sastanci  na ekspertskom nivou.

Na sastanku je zato postignut dogovor da se odmah pristupi formiranju zajedničke radne grupe koje će razmotriti set inicijativa za izmjene propisa koje je ove godine pripremila Zajednica opština a koje će suštinski  unaprijediti pravni okvir u oblasti lokalnih javnih finansija a lokalne budžete učiniti  održivim, kao što sagladavanje normi propisanih Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o porezu na nepokretnosti, Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i drugih inicijativa.

Predstavnici opština su na sastanku govorili i o problemima koje će opštinskim preduzećima uzrokovati  primjena Granskog kolektivnog ugovora za stambeno komunalnu djelatnost zbog drastičnog povećanja zarada i drugih primanja. Ukazali su da Vlada taj ugovor nije mogla zaključiti za lokalni nivo jer za to nije imala pravni osnov i predložili odlaganje njegove primjene dok se ne nađe zakonito i održivo rješenje.

Podsjetili su i na uticaj Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa od 15. februara 2023. godine  koji je značajno ugrozio opštinske kase i učinio da su zarade zaposlenih sa dužim radnim stažom veće od zarada predsjednika opština i drugih lokalnih funkcionera.  Oba ova ugovora donijeta su bez učešća predstavnika lokalnih samouprava i bilo kakve konsultacije.

Pitanje optimizacije broja zaposlenih je značajan izazov za kompletnu javnu upravu uključujući i lokalni sektor. Tim povodom je na sastanku usaglašen stav da se ovom pitanju mora pristupiti analitički a aktivnosti sinhronizovati kako bi se izbjeglo ponavljanje istih grešaka iz ranijih akcija i spriječila depopulacija sjevenog regiona.  Bilo je riječi i o kapitalnom budžetu države kojom prilikom su predstavnici opština istakli da isti mora da sadrži projekte koji doprinose povećanju zaposlenosti u opštinama, razvoju turizma i, u konačnom, povećanju lokalnih javnih prihoda.

Ministar Novica Vuković je iskazao apsolutno razumijevanje za sve lokalne probleme  pa je dogovoreno da se formira međuresorski radni tim  koji će odmah pristupiti njihovom rješavanju.

Delegaciju Zajednice opština na sastanku su predstavljali: Dušan Raičević, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i predsjednik Opštine Bar; Petar Smolović, predsjednik Odbora za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština i predsjednik Opštine Bijelo Polje; Vuko Todorović, predsjednik Opštine Berane; Nihad Canović, predsjednik Opštine Plav; Vesko Delić, predsjednik Opštine Mojkovac i Mišela Manojlović, Generalna sekretarka Zajednice opština

Kategorija: