Model Odluke o subvencioniranju ranjivih kategorija korisnika komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje i linija javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima
12.10.2023

Zajednica opština je pripremila Model Odluke o subvencioniranju ranjivih kategorija korisnika komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje i linija javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima.

Pravo da ostvare subvenciju cijena komunalnih usluga, po Modelu, imaju: lica sa invaliditetom, personalni asistenti lica sa invaliditetom, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, lica u stanju socijalne potrebe, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i penzioneri sa minimalnom penzijom. Model Odluke omogućava i subvencionisanje linija gradskog i prigradskog linijskog saobraćaja, kako bi se stanovništvu koje živi i ruralnim sredinama olakšali dnevnu mobilnost i komunikaciju sa gradskom sredinom.

Pravo na subvenciju se ostvaruje po osnovu zahtjeva kod nadležnog sekretarijata i traje dok traje svojstvo po osnovu kojeg je ostvareno. Sredstva za subvencije obezbjeđuje opština u godišnjem budžetu i na mjesečnom nivou ih uplaćuje pružaocu komunalne usluge.

Model je izrađen u cilju sprovođenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima iz decembra 2022. godine, kojim je propisana mogućnost opštinama da subvencioniraju ranjive korisnike komunalnih usluga i linije javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskima naseljima.

Zakon o komunalnim djelatnostima je uspostavio tarifnu politiku na principu pokrića punih troškova, kao i obavezu izjednačavanja cijena između fizičkih i pravnih lica. Takvo uspostavljene cijene bi značajno uticale na socijalni status najranjivijih kategorija korisnika. Kako bi se taj rizik ublažio, Zajednica opština Crne Gore je formirala Radnu grupu, sastavljenu od predstavnika opština i komunalnih preduzeća Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje, opština Berane, Bijelo Polje i Mojkovac, kao i stručnjaka u ovoj oblasti, koja je pripremila Model Odluke.

Model Odluke ima za cilj da pomogne da se utvrde smjernice i principi po kojima će jedinice lokalne samouprave urediti ova pitanja, izraditi i donijeti svoje odluke.

Kategorija: