Mediteranski gradovi pozivaju na jaču saradnju u oblasti civilne zaštite
28.10.2023

Četrnaesta plenarna sjednica Evro-mediteranske regionalne i lokalne skupštine (ARLEM) održana je 23. i 24. oktobra 2023. godine u Algheru, Italija.

U fokusu 14. sjednice skupštine su bile diskusije o načinama na koje, lokalne vlasti, kroz teritorijanu saradnju, mogu kreirati politike koje se bave multidimenzionalnim izazovima životne sredine. Takođe su razmatrani Izvještaj o potencijalnoj ulozi gradova i regiona u civilnoj zaštiti Mediterana, kao i Izvještaj o urbanom zdravlju i održivoj urbanoj mobilnosti na Mediteranu.

Glavne preporuke koju su dali članovi ARLEM-a odnosile su se na potrebu jače transmediteranske saradnje zasnovane na opštim prioritetima za smanjenje rizika koje su identifikovale Ujedinjene nacije, kao i na sistemu EU za identifikaciju regiona koji zahtevaju ciljane strategije, veću međunarodnu saradnju i povećan pristup resursima. Preporuke su pohvalile pojavu tri inicijative u protekloj godini koje su se odnosile na mapiranje rizika, pripremu odgovora na katastrofe i pružanje tehničke pomoći u oblasti Mediterana.

Članovi ARLEM-a, koji su regionalni i lokalni političari iz cijelog Mediterana, pozvali su nacionalne vlade da uspostave euro-mediteranski pristup smanjenju rizika od katastrofa, kako bi se osiguralo da su svi nivoi vlasti budu bolje pripremljeni za zemljotrese, nestašicu vode, poplave i požare, koje su veoma česte pojave na Mediteranu.

Na sastanku su usvojeni i predlozi za promovisanje održivog gradskog saobraćaja. Preporuke se oslanjaju na studije slučaja strategija koje sprovode dvije prestonice Sjeverne Afrike – Rabat u Maroku i Tunis u Tunisu – kao i na trendove unutar Evropske unije. Izvještaj se takođe fokusirao na zdravstvene aspekte transportne politike, i zalaganje za prelazak na električna vozila, biciklizam, pješačenje i  druga rešenja za mikromobilnost.

U radu sjednice ARLEM-a učestvovao je Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar, član skupštine ARLEM-a ispred Zajednice opština.

ARLEM je Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti, predstavnika Evropske unije i zemalja Mediterana, koja je osnovana sa ciljem održavanja političkog dijaloga i međuregionalne saradnje zemalja koje se nalaze na Mediteranu.

Kategorija: