Unapređenje urbane mobilnosti fokus Glavnog grada
01.06.2023

Izrada analize i preporuka za unapređenje organizacije i kapaciteta lokalne samouprave u cilju efikasnije primjene Plana održive urbane mobilnosti bio je povod sastanka gradonačelnice Glavnog grada Prof. dr Olvere Injac, zamjenika gradonačelnice Luke Rakčevića sa  predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ)  i  Zajednicom opština Crne Gore.

Plan održive urbane mobilnosti Glavnog grada treba da stvori uslove i uravnotežen tretman svih oblika transporta, u cilju poboljšanja kvaliteta života u Glavnom gradu.

Fokus sastanka stavljen je na  izazove koji se tiču smanjenja saobraćajnih gužvi, unapređenje postojeće infrastructure kao I posticanje aktivnih vidova saobraćaja I gradskog prevoza

Na sastanku su usaglašeni  naredni koraci u poboljšanju urbane mobilnosti: imenovanje koordinatora Plana održive urbane mobilnosti, njegovo revidiranje, kao I popularizacija javnog gradskog prevoza.

 Analiza i preporuke su izrađene u okviru projekta „Promovisanje regionalne razmjene o implementaciji planova održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana (ProSUMP)“  koji je dio Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energija, transport i zaštita klime (ORF-ETC), a ima za cilj podršku gradovima Jugoistočne Evrope u jačanju kapaciteta lokalnih samouprava  za sprovođenje mjera održive urbane mobilnosti, koji sprovodi GIZ u ime Vlade Njemačke, a koji je  kofinansiran od strane EU. Analize i preopruke je predstavio konsultant GIZ-a, Stefan Bulatović.

 Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a Jasna Sekulović i predstavnica Zajednice opština Crne Gore Marija Kljajić.

Kategorija: