Saradnjom do održive i efikasne lokalne samouprave
15.05.2023

Konstruktivna i kontinuirana saradnja centralnih i lokalnih vlasti stavljanjem u funkciju svih raspoloživih resursa predstavlja garanciju efikasnog sistema javne uprave i, u okviru njega, lokalne samouprave. Poseban senzibilitet očekuje se u procesu donošenja i implementacijepropisa kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, naročito pitanje finansiranja.

Ovo je zaključeno na današnjem sastanku u Zajednici opština Crne Gore koji su ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Vladimir Joković, državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija Ismet Latić i predstavnici Ministarstva finansija održali sa predsjednicima opština Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Plav i Mojkovac i generalnom sekretarkom Zajednice Mišelom Manojlović.

Na sastanku je bilo riječi o zabrinjavajućim trendovima donošenja pojedinih zakona koji su uzrokovali potpunu blokadu sjevernih opština i drugih korisnica Egalizacionog fonda. Posebno je naglašen uticaj Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica s kraja 2021. godine od koga seopštine još uvijek nisu stabilizovale i pored kasnijihzahvata iz Budžeta CG za 2022.god.te izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave iz avgusta 2022. godine. Ukazano je i na dodatnu eskalaciju ovog problema uzrokovanu Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa kojim su značajno uvećani izdaci za zarade zaposlenih na lokalnom nivou, bez ikakvih konsultacija sa lokalnim vlastima, što je imeperativna zakonska obaveza predlagača propisa. Naglašene su posljedice nerealnih  procjena fiskalnog uticaja propisa na prihode opština, kao i sporno pitanje protivzakonite praksepovjeravanja poslova opštinama bez obezbjeđivanja sredstava za njihovo obavljanje.

Predsjednici opština su,u cilju uspostavljanja pravne sigurnosti i vladavine prava, ukazali na neophodnost identifikovanja pouzdanih mehanizama kojima će se obezbjediti ostvarivanje zajemčenog prava građana na lokalnu samoupravuuz stabilne prihode, bez kojih se ne može govoriti o autonomiji opština.

Današnji sastanak je tome značajno doprinio.

Ministar Joković  pokazao je puno razumijevanjeozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi najveći broj crnogorskih opština. Istakao je opredjeljenje Vlade CG ka ravnomjernom regionalnom razvoju, te ukazao na nedavno donijetu odluku Vlade kojom se usmjerava po 1 milion eura za finansiranje kapitalnih projekata u opštinama na sjeveru Crne Gore.  U odnosu na problem nelikvidnosti opština, a imajući u vidu trenutnu političku situaciju u zemlji, predložio je da se gubici opština nadomjeste iz tekuće budžetske rezerve, o čemu će biti govora na predstojećem sastanku sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem. Dodatnu zabrinutost opština po pitanju ukidanja koncesione naknade za šume, kao jednog od značajnih prihoda opštine, ministar je otklonio, kazavši da je u pitanju tehnička greška u Nacrtu Zakona o šumama koja će to ministarstvo otkloniti.

Na sastanku je ukazano i na neophodnu podršku centralnih vlasti po pitanju raspoloživih predpristupnih fondovakao značajne razvojne šanseopština, naročito sredstava IPARD programa za ruralnu infrastrukturuu iznosu od oko 8 miliona eura koja će biti dostupna sljedeće godine. U tom smislu, moraju biti riješeni imovinski odnosi države i opštine, stvorene planske pretpostavke i pripremljena projektna dokumentacija, što podrazumijeva izmjene Zakona o državnoj svojini, decentralizaciju prostornog planiranja i pojednostavljenje procedure izmjene strateških planova razvoja opštine.

 

Kategorija: