RCDN podrška u cilju smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu
18.05.2023

Za potrebe sprovođenja programa obuka „Upravljanje neprihodovanom vodom“ koji sprovode Udruženje vodovoda Crne Gore (UVCG) i Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) na ceremoniji primopredaje opreme za detekciju gubitaka upriličenoj u prostorijama Udruženja vodovoda Crne Gore, 17. 05. 2023. godine, čija nabavka je obezbijeđena od strane RCDN projekta, istaknuta je važnost i značaj smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu Crne Gore.

Na smanjenju gubitaka i u narednom periodu treba posvećeno raditi, imajući u vidu da su isti i dalje na neprihvatljivo visokom nivou, koji po izvještaju Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti u prosjeku iznose više od 60%.

Dvije asocijacije i u narednom periodu planiraju udruženo da rade u dijelu jačanja kapaciteta i informisanja svojih članica o sistemskom pristupu rješavanja problema neprihodovane vode.

Prepoznajući potrebe većeg dijela svojih članova, kao dodatni benefit nabavke opreme, UVCG će u narednom periodu obrazovati radni tim koji će se baviti detekcijom gubitaka na najosjetljivijim djelovima vodovodne mreže i biti na usluzi, odnosno raspolaganju vodovodnim društvima koja njome upravljaju, sa namjerom blagovremenog otklanjanja kvarova, što će kao rezultat imati smanjenje gubitaka.

U ime RCDN projekta Predsjedniku UVCG i Generalnoj sekretarki ZOCG, Milanu Bulatoviću i Mišeli Manojlović, opremu je predao, šef i regionalni koordinator RCDN projekta Pavle Donev, a događaju su prisustvovali i programska direktorka NALAS-a, Jelena Janevska, izvršna direktorka UVCG, Tijana Vojvodić i koordinatori projekta RCDN u Crnoj Gori, Jelena Borozan i Andrija Simović.

Kako se gubici u finansijskom kontekstu mjere milionima eura na godišnjem nivou, prepoznajući trud i zalaganje asocijacija u Crnoj Gori, podrška RCDN projekta će se, ne samo po ovom pitanju,  nastaviti i u periodu koji je pred nama, sa ciljem sveukupnog unapređenja u vodnom sektoru Crne Gore, a samim time težiti ka poboljšanju kvaliteta života građana, kako je na kraju događaja jednoglasno zaključeno.

Kategorija: