O naučenim lekcijama i viziji za narednih pet godina RCDN+
17.05.2023

Zajednica opština je 17. maja 2023. godine sa zadovoljstvom ugostila predstavnike RCDN projekata, Pavla Doneva, regionalnog koordinatora projekta „Mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda (RCDN)“ ispred GIZ-a, i Jelenu Janevsku, programsku direktoricu NALAS-a.

Na koordinacionom sastanku u prostorijama Zajednice, razgovaralo se o inicijalnim idejama i budućim pravcima razvoja Zajednice opština, njenog Centra za obuku i Odbora za komunalne djelatnosti.

Osim toga, prisutni su se ovim povodom osvrnuli i na dosadašnje rezultate koje je Zajednica, zajedno sa Udruženjem vodovoda, postigla tokom implementacije različitih aktivnosti projekta u Crnoj Gori od 2018.godine, a tokom kojeg procesa su asocijacije unaprijedile sistem stručnog usavršavanja lokalnih službenika, sa akcentom na oblast vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda. Takođe, uz podršku RCDN-a, unaprijeđena je platforma za dijalog za stvaranje povoljnog okruženja kada je sektor voda u pitanju. Imajući u vidu, da je tokom ovog procesa prepoznato da je Zajednica, od svih ostalih asocijacija lokalnih vlasti u regionu, najotvorenije prihvatila sinhronizovane aktivnosti sa nacionalnim udruženjem vodovoda, a sve u cilju uspostavljanja kolaborativnog odnosa između opština i vodovodnih društava, na sastanku se razmatralo kako da se taj pristup još snažnije nadogradi kroz različite mogućnosti podrške RCDN+ projekta, čiji fokus će biti upravno na jačanju kapaciteta asocijacija i njihovom međusobnom povezivanju.

Sastanak je bio i prilika da se predstavi i uloga NALAS-a u RCDN+. Ova Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope okuplja, pruža podršku i zastupa interese 13 udruženja koja predstavljaju oko 9000 lokalnih vlasti, koje bira više od 80 miliona građana ovog regiona. Zajednica opština Crne Gore je jedna od osnivača NALAS-a još od 2001. godine.

Na sastankusu ispred Zajednice  učestvovale: Mišela Manojlović, generalna sekretarka, Vanja Starovlah, pomoćnica generalne sekretarke, Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i Jelena Borozan, savjetnica za ljudske resurse i koordinatorka na RCDN projektu.

Kategorija: