KOTOR PODRŽAVA INICIJATIVE ZAJEDNICE UZ UVAŽAVANJE NJEGOVE SPECIFIČNOSTI
09.05.2023

Generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović boravila je juče u radnoj posjeti Opštini Kotor i održala sastanak sa predsjednikom Opštine Vladimirom Jokićem i saradnicima.

Tom prilikom generalna sekretarka Mišela Manojlović je istakla važnost zajedničkog djelovanja svih predsjednika opština u cilju kreiranja pravnog okvira od uticaja na njihovo funkcionisanje. Posebno je naglasila značaj izrade Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave koju radi Ministarstvo javne uprave, a koja će suštinski uticati na organizaciju opština u budućnosti. Ukazala je na potrebu aktivnog uključenja svih opština, kako bi se jasno razgraničila uloga centralnih i lokalnih vlasti u kreiranju opšteg ambijenta u kojima ostvaruju svoje funkcije. Predstavila je i brojne inicijative Zajednice opština prema Vladi i Skupštini Crne Gore koje se tiču normativnog okvira u oblastima kao što su poreska administracija, komunalna policija, finansiranje lokalne samouprave.

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić se zahvalio na posjeti, dodajući da će Opština Kotor davati doprinos svim inicijativama Zajednice opština. Takođe, istakao je zainteresovanost Opštine Kotor za iniciranje izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi gdje bi se povećale nadležnosti lokalnih uprava u cilju decentralizacije, te Zakona o morskom dobru i Zakona o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata. Predsjednik Jokić je posebno naglasio probleme ove Opštine u pogledu izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za šta im je potrebna saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara, što u mnogome usporava proceduru i predstavlja barijeru ekonomskom razvoju Kotora.

Tokom sastanka predstavljene su i mogućnosti bespovratnog finansiranja infrastrukturnih projekata putem EU fondova, te kapaciteti Zajednice opština u pružanju obuka lokalnim službenicima i namještenicima u cilju jačanja kadrovskih kapaciteta i pravilne primjene propisa.

Sastanku su prisustvovali i glavna administratorka Opštine Kotor Marina Bjelja sa saradnicama kao i sekretar Odbora za EU integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština Darko Mrvaljević.

Kategorija: