Zahtjev Vladi za podršku opštinama u pripremi izmjena Zakona o poreskoj administraciji
29.04.2023

Zajednica opština Crne Gore učestvovala je na javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmjeni Zakona o poreskoj administraciji koju je sprovelo Ministarstvo finansija-Direktorat za poreski i carinski sistem. Tom prilikom predložila je izmjene i dopune ukupno 11 članova ovog,  za opštine veoma važnog  zakona koje nijesu bili predmet Nacrta, ali su od suštinskog značaja za efikasniju naplatu lokalnih javnih prihoda i za smanjenje enormnih izdataka iz lokalnih budžeta po osnovu troškova postupka oporezivanja.

Iako je iza sugestija Zajednice opština stalo svih 25 opština, Ministarstvo finansija nije prihvatilo predloge Zajednice opština, a isti čak nijesu ni spomenuti u objavljenom Izvještaju sa javne rasprave. Sadržaj predloga je takav da ni u kom slučaju ne utiče na postupak oporezivanja koji sprovodi državni poreski organ, pa je nejasno zbog čega ih Ministarstvo nije prihvatilo.

Kako je očekivana podrška ministarstva po pitanju navedenih sugestija izostala, Zajednica opština se obratila Vladi Crne Gore sa zahtjevom za podršku prilikom donošenja Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciju. U tom smislu, dostavljene su i sugestije za izmjene i dopune Zakona koje će doprinijeti unapređenju pravnog okvira i u kome će opštine efikasnije naplaćivati svoje prihode, pa samim tim i kvalitetnije zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva i privrede.

Usvajanjem sugestija Zajednice, Vlada bi poslala jasnu poruku o partnerstvu sa opštinama u kreiranju javnih politika, naročito onih koje imaju direktne refleksije na opštine.