Udruženim snagama do kvalitetnijeg vazduha na zapadnom Balkanu
27.04.2023

26-27. aprila 2023. godine, u Petrovcu, u organizaciji Švedske agencije za zaštitu životne sredine (SEPA), Švedskog instituta za meteorologiju i hidrologiju i UNICEF-a, održava se prvi regionalni sastanak za povezivanje institucija i drugih zainteresovanih učesnika zemalja zapadnog Balkana, u cilju razmjena iskustava i praksi o praćenju i izvještavanju o kvalitetu vazduha.

Na sastanku je najavljena realizacija dvogodišnjeg projekta „Unapređenje kvaliteta vazduha na zapadnom Balkanu“ koji je finansiran od strane SIDA-e (Švajcarske razvojne agencije). Projekat će biti usmjeren na jačanje sposobnosti za procesuiranje podataka o emisijama zagađujućih materija. Tim povodom, biće razvijena alatka za vođenje inventara emisija.

Imajući u vidu značaj lokalnog nivoa vlasti u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine, poseban osvrt će se dati potrebi unapređenja smjernica centralnih vlasti usmjerenih na podizanju svijesti i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u ovoj oblasti.

Kako kvalitet vazduha utiče na svakodnevne aktivnosti građana, jedan od projektnih ciljeva je i podizanje svijesti šire javnosti o dostupnosti podataka o kvalitetu vazduha koje u realnom vremenu vode nacionalne agencije za zaštitu životne sredine.

Loš kvalitet vazduha posebno negativno utiče na razvoj zdravlja najmlađe populacije. To je bio povod da UNICEF podrži ovaj projekat, koji će imati za cilj i da osnaži omladinu da aktivno utiču na donosioce odluka o potrebi unapređenja kvaliteta vazduha.

Kategorija: