Nastavak objave konkursa za NVO u okviru Programa ReLOaD 2
13.04.2023

Objavljeni su  konkursi nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u opštinama: Berane, Andrijevica, Budva, Kotor i Herceg Novi.

 Info dani o Konkursu će biti organizovani:

– 20. aprila 2023. godine, u periodu od 10:00 do 11.00 sati, u maloj sali Opštine Andrijevica (Branka Deletića 64.)

– 20. aprila 2023. godine, u periodu od 12.00 do 13.00 sati, u maloj sali Opštine Berane (IV crnogorske br. 1.)

 

 Svi detalji Konkursa dostupni su na sledećim linkovima:

https://berane.me/reload/

https://opstinaandrijevica.me/reload/

https://budva.me/article/poziv-za-predlaganje-%C4%8Dlana-nvo-za-u%C4%8De%C5%A1%C4%87e-u-reload-konkursu

https://hercegnovi.me/sr/1234/sekretarijat-za-kulturu-i-obrazovanje/vijesti-kult/1030-reload2-7

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/konkurs-nevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-u-sklopu-regionalnog-programa-lokalne-demokratije-na-zapadnom-balkanu-2-(reload2)/

Kategorija: