U Sarajevu potpisan Memorandum o razumijevanju i uspostavljanju Mreže gradskih projektnih timova na Zapadnom Balkanu
08.03.2023

Gradonačelnici/predsjednici opština Bar, Leskovac, Sveti Nikola, Elbasan, Mostar i Sarajevo, te predstavnici gradova Podgorica, Priština i Novi Pazar, u prisustvu dr Daniela Stinskija, predstavnika njemačke ambasade u Sarajevu i dr Natalije El Hage, direktorice GIZ kancelarije u Sarajevu, okupili su se kako bi ozvaničili uspostavljanje Mreže gradskih projektnih timova na Zapadnom Balkanu.

Inicijativa za uspostavljanje Mreže pokrenuta je od strane gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić. Gradonačelnici i predstavnici devet gradova složili su se da ova Mreža, koja će raditi na osnaživanju gradskih timova u procesu pristupanja EU i drugim fondovima, a koja će rezultirati zajedničkim aplikacijama i projektima koji su od koristi za sve građana, imati veliki potencijal da doprinese razvoju regiona Zapadnog Balkana.

Inicijativa je finansirana od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a implementira je Njemačka razvojna agencija GIZ, uz tehničku podršku Mreže Asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope – NALAS, čija je članica Zajednica opština Crne Gore.

Gradovi i opštine širom Zapadnog Balkana suočavaju se sa brojnim izazovima u poboljšanju svoje infrastrukture i pružanju visokokvalitetnih lokalnih javnih usluga. Iako postoji veliki broj dostupnih EU i drugih razvojnih programa i projekata koji bi mogli pružiti važnu podršku, apsorpcioni kapaciteti lokalnih samouprava su i dalje ograničeni. Ovo je uglavnom zbog nedostatka ljudskih resursa sa neophodnim vještinama za razvoj projekata, ali i ograničene mreže potencijalnih partnera, kada su u pitanju prekogranični i drugi evropski projekti.

Inspirisan ovim, Grad Sarajevo je inicirao uspostavljanje Mreže gradova Zapadnog Balkana, koja će raditi na jačanju opštinskih projektnih timova u pristupu fondovima EU i drugih donatora i povećati njihovu bazu projektnog partnerstva. Ideju je prepoznala i Ambasada Njemačke u Bosni i Hercegovini, a podršku njenoj realizaciji pružila je Njemačka saradnja (GIZ), uz tehničku pomoć Mreže lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope-NALAS.

U početku će Mreža gradova uključivati 9 gradova iz Zapadnog Balkana, a aktivnosti, u okviru ovog projekta, će se sprovoditi od januara do kraja novembra 2023. godine.

Kategorija: