RADNA POSJETA OPŠTINI BUDVA
23.03.2023

Predsjednik Opštine Budva Milo Božović primio je danas u radnu posjetu generalnu sekretarku Zajednice opština Mišelu Manojlović i saradnike.

Na sastanku je razmatrana aktuelna problematika rada lokalne uprave i neophodnost izmjena zakonske regulative u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg postupanja lokalne administracije i pružanja javnih usluga građanima i privredi.

Predsjednik Opštine Budva je istakao značaj saradnje sa Zajednicom opština Crne Gore. Ovo posebno kada je u pitanju potpuna decentralizacija u oblasti prostornog planiranja, jer se centralizacija u prethodnom periodu pokazala kočnicom ekonomskog razvoja Opštine Budva, ali i ostalih lokalnih samouprava. Iz Zajednice su istakli da preko svog predstavnika u radnoj grupi za izradu Zakona o planiranju prostora upravo i zastupaju stav opština o neophodnosti decentralizaciji u ovoj oblasti te vraćanju nadležnosti opština za donošenje lokalne planske dokmentacije.

Predsjednik je na sastanku ukazao i na problem zakonskog vezivanja broja komunalnih policajaca za broj stanovnika opštine, što otežava održavanje komunalnog reda tokom turističke sezone u Budvi, kao i u drugim sredinama koje ostvaruju značajniji turistički promet. Ovim povodom iz Zajednice su iskazali spremnost da iniciraju izmjene Zakona o komunalnoj policiji, kako bi se problem broja komunalnih policajaca u turističkoj sezoni riješio na adekvatan način.

Takođe, razgovarano je o sistemskom pristupu rješavanja dugotrajnog problema troškova postupka utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda, za šta je Zajednica preko svojih organa već pripremila odgovarajuće zakonske intervencije i uputila u dalju proceduru.

Generalna sekretarka je predstavila mogućnosti za podršku Opštini Budva u razvijanju međunarodne saradnje i privlačenju donatorskih sredstava. Takođe, istakla je program obuka Zajednice koji će omogućiti obuke na konkretne, usko stručne teme od interesa za lokalnu administraciju, prije svega u sprovođenju zakonskih propisa.

Na kraju sastanka konstatovan je obostrani interes za nastavak saradnje u cilju prilagođavanja pravnog okvira za efikasno ostvarivanje funkcija lokalnih samouprava, pa time i Opštine Budva.

Kategorija: