Delegacija Zajednice opština na sjednici Kongresa Savjeta Evrope
21.03.2023

U Strazburu je u toku 44. sjednica Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres), na kojoj učestvuje i delegacija Zajednice opština Crne Gore.

Članovi Kongresa će razmatrati Izvještaj o posmatranju lokalnih izbora u Sloveniji, te dva izvještaja o lokalnim i regionalnim izborima u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, kao i Izvještaj o praćenju primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Rumuniji. Ovi izveštaji su praćeni preporukama za poboljšanje stanja koje će biti upućene vladama ovih zemalja.

Pored toga, na dnevnom redu će biti tematske debate na teme „Regionalne strategije za zaštitu životne sredine“, „Otpornost gradova i regiona pred višestrukim krizama“,„Direktni izbori gradonačelnika/predsjednika opština“ i„Jake demokratije kroz angažovanje mladih na lokalnom nivou“.

U debati o ratu Ruske Federacije protiv Ukrajine, predsjednik Kongresa Leendert Verbek predstaviće nacrt deklaracije na usvajanje Kongresu. Predsjednica Evropskog suda za ljudska prava Siofra O’Liri obratiće se članovima Kongresa, nakon čega će uslediti debata na temu „Lokalizacija ciljeva održivog razvoja“.

Na sjednici Kongresa učestvuju Samir Agović, predsjednik opštine Petnjica, član Kongresa, i Vanja Starovlah, sekretar delegacije Crne Gore u Kongresu.

Kategorija: