Tim Zajednice opština u radnoj posjeti opštinama Kolašin i Mojkovac
06.02.2023

Tim  Zajednice opština boravio je danas u radnoj posjeti opštinama Kolašin i Mojkovac.

„Jačanje timova za povlačenje sredstava iz EU fondova doprinijelo bi bržem razvoju opština“, poručeno je sa sastanka sa predsjednikom opštine Kolašin Vladimirom Martinovićem.  Predsjednik Martinović je iznio ključne probleme sa kojima se suočava u svakodnevnom radu. Generalna sekretarka je predstavila mogućnosti koje stoje na raspolaganju svim opštinama na polju zastupanja njihovih interesa u donošenju zakonskih propisa kojima se odlučuje o pravima i obavezama lokalne samouprave, ali i na polju usavršavanja lokalnih službenika i namještenika koje će Zajednica opština intezivnije pružati u narednom periodu.

Posebno je istakla podršku koje opštine mogu dobiti u pripremi i  implementaciji  projekata kroz Mrežu opštinskih projekt menadžera Zajednice opština. Po pitanju zarada zaposlenih u opštinama koje potencijalno mogu ugroziti budžete opština, Generalna sekretarka je ukazala na inicijativu Zajednice opština za uključivanje u radnu grupu koja priprema Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa. Generalna sekretarka je najavila finansijsku i stručnu podršku u rješavanju predočenih problema.

U razgovoru sa predsjednikom opštine Mojkovac Veskom Delićem, Generalna sekretarka Manojlović se upoznala sa izazovima sa kojima se suočava ova opštna i ponudila pomoć  i podršku u njihovom prevazilaženju. Predstavnici opštine su istakli da su uvijek računali na znanje, iskustvo i podršku Zajednice kad bi imali neki problem ili nedoumicu, te da očekuju takav odnos i ubuduće.

Kako je budžet opštine nedovoljan za realizaciju brojnih zahtjeva građana, Generalna sekretarka je predočila mogućnosti opštine za apliciranje za EU i IPARD fondove u narednom periodu, kao i finansijsku i stručnu podršku Zajednice opština u povlačenju tih sredstava.

Kao jedan od problema predstavnici opštine naveli su zloupotrebu prava koja proizilaze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama.  Na sastanku se diskutovalo i o predloženim rješenjima Zajednice opština u odnosu na set zakona iz oblasti planiranja i izgradnje objekata. Predstavnici opštine su podržali inicijativu za decentralizaciju prostornog planiranja i uspostavljanje opštinskih agencija za planiranje.

Održivost rada i funkcionisanja Dnevnih centara za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju biće jedna od ključnih tema na čijem će rješavanju Zajednica opština raditi u narednom periodu, kako bi se utvrdio jednistven model finansiranja  ove važne ustanove, istaknuto je na sastanku.

U radnoj posjeti su u ime Zajednice opština učestvovale i Sanja Živković, Sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, Žana Đukić, Sekretarka Odbora za finansiranje lokalne samouprave i Ivana Nedović, Sekretarka Odbora za društvene djelatnosti.

Kategorija: