Tim Svjetske banke u posjeti Zajednici opština
02.11.2022

 

Danas je tim eksperata Svjetske banke posjetio Zajednicu opština. Cilj posjete bio je da u neposrednom razgovoru sa predstavnicima Zajednice i opština dobiju informacije o stanju sistema javnih nabavki u Crnoj Gori i predloge za njegovo unapređenje.

V.d. generalnog sekretara Zajednice opština Refik Bojadžić, istakao je da jedinice lokalne samouprave, uključujući opštinska javna preduzeća, svojim godišnjim budžetima planiraju značajna sredstva za nabavku roba, usluga i radova, te da sprovođenjem postupka nabavki u značajnoj mjeri generišu privredni razvoj i zaposlenost u opštini.

On je predstavio ulogu Zajednice opština u kreiranju zakonskog okvira važnog za rad opština i predstavio aktivnosti Zajednice u procesu donošenja Zakona o javnim nabavkama iz 2019. godine.  Naglasio je d je značajan broj predloga Zajednice i opština prhvaćen i ugrađen u tekst Predloga Zakona.

„Zajednica opština je uključena u proces pregovora za pristupanje Evropskoj uniji i ima  predstavnika u Radnoj grupi za PP 5 – Javne nabavke, te aktivno prati usklađivanje zakonske regulative i načela sa EU direktivama, vodeći računa o interesima lokalnih  samouprava“, naglasio je Generalni sekretar.

U ime Svjetske banke prisutnima su se obratili Tanvir Hossain, viši specijalista za javne nabavke i Sanda Jugo, specijalista za javne nabavke, koji su naveli da je cilj njihove posjete da indetifikuju mogućnosti i  izazove u sisitemu nabavki u zemlji. Zadatak tima je da pruže smjernice za poboljšanje postojećeg okvira javnih nabavki kroz ocjenu pravnog i institucionalnog okvira, te upravljačkih kapaciteta kao i odgovornosti i transparentnosti javnih nabavki.

Ispred Svjetske banke sastanku su prisustvovali i specijalisti za javne nabavke Orjana Ibrahimi i Caremen Calin, ekonomisti Serena Sara Daniela Cocilolo i Milan Lakićević i konsultantkinja Ana Đurnić.

Na sastanku su učestvovali Ivana Nedović, službenica za javne nabavke i predstavnica Zajednice opština u Radnoj grupi za PP 5- Javne nabavke, kao i službenici za javne nabavke Aleksandar Pavlićević iz Glavnog grada Podgorica, Ana Dragićević iz opštine Nikšić, Simona Bošković iz opštine Danilovgrad, Dragana Vojinović iz opštine Berane, Marija Marković, Natalija Šainović i Emina Hot iz opštine Bar. Oni su podijelili svoja iskustva, ukazali na probleme sa kojima se suočavaju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki i dali predloge u kom pravcu treba tražiti rješenja.

Kao jedan od glavnih problema, istakli su nedovoljan broj službenika koji se bave javnim nabavkama u opštinama, kao i neadekvatne zarade službenika za javne nabavke, koji se sprovođenjem javnih nabavki po zakonom utvrđenim procedurama istovremeno bave borbom provtiv korupcije i čuvanjem integriteta službe i institucije u kojoj rade.

Kroz diskusiju je ocijenjeno da je uvođenje elektronskog sistema javnih nabavki značajno unaprijedilo i pojednostavilo sprovođenje postupaka javnih nabavki za ponuđače ali i naručioce, te doprinijelo većoj transparentnosti javnih nabavki.

Kategorija: