Ministar Marash Dukaj u posjeti Zajednici opština Crne Gore
19.09.2022

Ministar javne uprave Marash Dukaj posjetio je danas Zajednicu opština i razgovarao sa Generalnim sekretarom Zajednice Refikom Bojadžićem.

„Jačanje saradnje lokalne i državne vlasti i zajednički  rad na važnim zakonskim i strateškim projektima koji su u interesu građana biće u fokusu pažnje resornog Ministarstva javne uprave i Zajednice opština u narednom periodu“ poručeno je danas prilikom posjete ministra javne uprave Marasha Dukaja Zajednici opština.

Ministar Dukaj istakao je da Zajednicu opština vidi kao strateškog partnera u daljem procesu reforme javne uprave i digitalizacije javnih usluga na državnom i lokalnom nivou.  „Moramo zajedno raditi na tome da  javna uprava i javni servisi budu po mjeri građana“, naglasio je ministar.

Generalni sekretar Refik Bojadžić istakao je da su stručni i posvećeni profesionalci u opštinama imenovani u stalnim radnim tijelima Zajednice opština važan resurs koji treba koristiti za kreiranje propisa i javnih politika u oblasti lokalne samouprave.

„Princip konsultovanja opština o svim pitanjima koja se tiču položaja, prava i obaveza opština u praksi se mora više poštovati, a što je obaveza utvrđena Evropskom poveljom o lakalnoj samoupravi, zakonom i  sporazumima koje je Zajednica opština potpisala sa Vladom i Skupštinom Crne Gore“, naglasio je Generalni sekretar.

Unapređenje odredbi koji se tiču službeničkog sistema u lokalnoj samoupravi i uslova za sticanje zvanja kao i formiranje Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi, neka su od ključnih pitanja koje bi trebalo zajednički definisati  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, saglasili su se sagovornici.

„Analiza fiskalnog uticaja propisa na prihode i rashode opština mora biti obaveza predlagača prilkom pripreme zakonskih i strateških propisa“, naglasio je Generalni sekretar.

Na sastanku je dogovoren zajednički rad na izradi Analize o funkcionisanju lokalne samoprave, unapređenju administrativnih kapaciteta i upravljanju ljudskim resursima u opštinama, kao i stvaranje uslova za elektronsku razmjenu podataka između državnih organa i opština za potrebe administriranja lokalnih javnih prihoda.

Sastanku su prisustvovali i Dragiša Janjušević, državni sekretar Ministarstva javne uprave, a iz Zajednice opština Saša Šćekić, pomoćnik Generalnog sekretara Zajednice za sistem lokalne samouprave, Vanja Starovlah, pomoćnik Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije i Ivana Nedović, sekretaraka Odbora za društvene djelatnosti.

Kategorija: