Potpisan Sporazum o saradnji Uprave prihoda i carina i Zajednice opština
18.07.2022

Direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore Rade Milošević i v.d. Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić potpisali su danas u Podgorici Sporazum o saradnji između Uprave prihoda i carina  i Zajednice opština Crne Gore.

Potpisivanje Sporazuma rezultat je zajedničkih aktivnosti koje su Uprava prihoda i carina i Zajednica opština, u saradnji sa opštinama, preduzimale na planu obezbjeđivanja uslova za podizanje nivoa poreske discipline i efikasnije utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda.

Cilj potpisivanja Sporazuma je uspostavljanje partnerstva i unapređenje saradnje u razmjeni službenih podataka i informacija između informacionih sistema Uprave prihoda i carina i nadležnih organa lokalne uprave, kako bi se obezbijedila blagovremena, tačna i efikasna evidencija prireza porezu na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i članskog doprinosa i podigao nivo efikasnosti organa u naplati poreskih obaveza.

Sporazumom je utvrđeno da Uprava prihoda i carina dostavlja opštinama podatke iz: Izvještaja o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (IOPPD); Centralnog registara privrednih subjekata (CRPS); registra finansijskih iskaza; Godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) i Rješenja za paušalno oporezivanje (RZPO).

S druge strane, nadležni organi lokalne uprave će Upravi prihoda i carina dostavljati podatke iz: Registra preduzetnika; Centralnog turističkog registra; o izdatim licencama i izvodima iz licenci za gradski, prigradski linijski prevoz putnika i taksi prevoz, kao i uslugama rent a car-a, lime servisa, i sl.; o izdatim odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kategorisanje objekata iz lokalne nadležnosti, te podatke o izdatim odobrenjima za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga (smještaja) u posebnim objektima.

Dakle, riječ o širokom obuhvatu službenih podataka povjerljive prirode sa kojima se mora postupati sa dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom, a mogu se upotrijebiti isključivo u svrhu evidencije, naplate i kontrole naplate poreskih obaveza. Uprava prihoda i carina i nadležni organi lokalne uprave su obavezni obezbijediti tajnost i zaštitu podataka u skladu sa propisima kojima se utvrđuje zaštita podataka o ličnosti, poslovna ili službena tajna.

Uspostavljanjem procesa razmjene službenih podataka u značajnom će se unaprijediti rad Uprave prihoda i carina i lokalnih poreskih organa i obezbijediti ažurnija evidencija i efikasnija naplata prihoda Budžeta Crne Gore i naplata prihoda od strane opštinskih organa po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i članskog doprinosa.

Kategorija: