Održana dvodnevna radionica na temu: Izrada Akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP)
21.07.2022

U Podgorici je 19. i 20. jula održana dvodnevna radionica na temu: Izrada Akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP). Radionica je organizovana u okviru projekta EU4 Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji u Crnoj Gori implementira GIZ, u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, saobraćaj i zaštita klime, uz podršku Zajednice opština, a sufinansira Evropska unija i njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

 Učesnici radnionice bili su predstavnici odabranih opština za izradu Akcionog plana, i to: predstavnici Glavnog grada Podgorica i opština: Tivat, Kolašin i Pljevlja. Na dvodnevnoj radionici učesnicima je prezentovan operativni plan i ključne tačke za izradu SECAP-a, kao i upravljanje na više nivoa u energetskom i klimatskom planiranju. Mapiranje zainteresovanih strana u procesu izrade SECAP-a i mapiranje procesa njegove izrade izvršeno je kroz rad učesnika na samoj radionici. Učešće na radionici uzeli su i odabrani eksperti GIZ-a, a uz čiju pomoć će biti pripremljeni pomenuti planovi.  Učesnicima radionice su prezentovane i potrebe razvoja kapaciteta u okviru SECAP-a, kao i priprema baznog inventara gasova (BEI) i procjena rizika i ranjivosti (RVA).

Obuka je interaktivno organizovana na način da su predstavnici opština, uz pomoć koordinatora i eksperata, tokom obuke vršili procijenu svojih kapaciteta i dali predloge i rješenja u pogledu održive energije i klime u svojim opštinama.

Obuka predstavlja dio projektnih aktivnosti u okviru projekta EU4 Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Ispred GIZ-a radionici su prisustvovali: Kventin Bajart, regionalni savetnik – klimatske promene i energija, Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu- Energetika, transport i zaštita klime i Jasna Sekulović, regionalni menadžer projekta za Zapadni Balkan/koordinator za Crnu Goru. Predstavnice Zajednice opština na radionici bile su: Marija Kljajić, koordinatorka projekta ispred Zajednice opština i Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu.

Kategorija: