February, 2022

Ravnopravno učešće osoba s invaliditetom preduslov za građanski aktivizam u lokalnim samoupravama

11.02.2022

Savez slijepih Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore u petak 11.02.2022. godine, u prostorijama Zajednice opština, potpisali su Sporazum o saradnji. Cilj Sporazuma je podsticanje većeg stepena zaštite ljudskih prava i inkluzije osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, kao i stvaranje uslova za njihovo ravnopravno učešće posredstvom e-pristupačnosti i građanskog aktivizma. Navedeno će se ostvariti kroz poboljšanje strukturnog dijaloga sa svim lokalnim zajednicama u zemlji, uz stvaranje preduslova za otvoreniju i inkluzivniju vlast na lokalnom nivou.

Dušan Raičević: „Lokalne vlasti moraju biti konsultovane u svim fazama proširenja EU“

04.02.2022

Lokalne vlasti moraju biti konsultovane u svim fazama proširenja EU, naročito u pripremi Izvještaja o napretku koji bi trebalo da na adekvatan i sadržajan način prepozna lokalnu dimenziju, njenu jedinstvenu ulogu, kao i uticaj EU integracija na lokalne samouprave. Lokalne zajednice treba da budu što bolje pripremljene za implementaciju EU standarda u lokalnim javnim politikama i pružanju javnih usluga građanima i da imaju pristup EU fondovima i drugim programima podrške zemljama kandidatima.