Zajednica opština podržala festival „Crna Gora u ritmu Evrope“
20.01.2022

Direktor festivala “Crna Gora u ritmu EvropeDavid Makević i generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić potpisali su danas u Podgorici Dokument o strateškom partnerstvu.

U Dokumentu se navodi da su zajednički ciljevi Zajednice opština Crne Gore i “Crne Gore u ritmu Evrope” unaprijeđenje uslova i kvaliteta života djece i omladine Crne Gore kroz neprestano učenje i razvijanje njihovih talenata u polju pjesme, plesa, muzike, glume, sporta; očuvanje tradicije i sticanju novih znanja i upoznavanje sa kulturama drugih zemalja Evrope kroz učešće u televizijskom programu “Crna Gora u ritmu Evrope” na Radio Televiziji Crne Gore, a koje podržavaju ambasade zemalja Evrope i Evropske unije, Izraela i Australije.

Zajednica opština poziva crnogorske lokalne samouprave da učestvuju u ovom programu u skladu sa primjerima pozitivne prakse, a praćeno aktivnistima koje su usmjerene i predviđene lokalnim strateškim dokumentima koji se odnose na djecu i mlade, kao i na programe razvoja kulture i sporta.

Kategorija: