Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
30.08.2021

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, br. 116/20 i 76/21),
 • Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl.list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21, 29/21, 34/21, 41/21 i 85/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica („Sl.list CG“, broj 8/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl.list CG“, br. 8/21, 59/21 i 68/21), 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstenoj zaštiti („Sl.list CG“, broj 8/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.list CG“, broj 59/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl.list CG“, broj 59/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Sl.list CG“, broj 59/21).

 

Kategorija: