EU da pomogne ekonomski oporavak Zapadnog Balkana
14.04.2021

„Crnu Goru, kao i većinu zemalja Zapadnog Balkana, očekuje dugotrajni ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa, i naša zemlja očekuje izdašniju podršku Evropske unije kako bi se što prije normalizovala ekonomska situacija“ – saopštio je Aleksandar Kašćelan, gradonačelnik Prijestonice Cetinje i član Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore na današanjem bilateralnom sastanku sa predsjednikom Regionalnog vijeća Veneta iz Italije Robertom Ćambetijem.  

Kašćelan i Ćambeti su,  u svojstvu kopredsjedavajućih Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO Crna Gora),  danas održali svoj drugi bilateralni online sastanak, organizovan u saradnji Zajednice opština Crne Gore i Komiteta regiona EU.

Kopredsjedavajući su razmijenili najnovije informacije o stanju sa koronavirusom u Italiji i Crnoj Gori i konstatovali da se situacija popravlja, izražavajući nadu da će vakcinacija doprinijeti bržem završetku pandemije.

Kašćelan je podsjetio da je Prijestonica Cetinje pripremila i treći paket mjera pomoći privredi i građanima koji su pogođeni pandemijom, navodeći da je želja lokalne uprave da preduzeća opstanu i prebrode izazove, kako se nada, „posljednjeg talasa epidemije“.  Takođe je ocijenio da je najveći izazov za predstojeću turističku sezonu još uvijek nepovoljna epidemiološka situacija, ali i ukazao da se na nivou lokalnih samouprava i države koordinirano sprovode aktivnosti kako bi se stanje poboljšalo.

Na sastanku je razgovarano i o pripremi naredne sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora, koja će se održati sredinom juna ove godine. Za sjednicu ZSO-a su predložene i teme od kojih se jedna odnosi na to kako unaprijediti sektor turizma nakon pandemije, a druga na koji način zajednički privući sredstva iz EU fondova za sektor turizma, kao i za revitalizaciju kulturnih i umjetničkih dobara.

“Nadam se da će obje strane Jadranskog mora imati nesmetan oporavak od posljedica izazavanih krizom Covid-19 i da će se naše ekonomije brzo oporaviti. U narednim mjesecima imaćemo priliku da se sretnemo u Veneciji kako bismo konkretno razgovarali o procesu evropskih integracija Crne Gore”, zaključio je Ćambeti, i pozvao delegaciju crnogorskih opština da posjeti Veneciju,  kako bi  se dogovorile zajedničke akcije i razmotrile mogućnosti za dalju saradnju.

_____________________________________________________________________________

Zajednički savjetodavni odbor između Komiteta regiona EU i Crne Gore formiran je odlukom Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i EU. Glavni cilj osnivanja je promovisanje dijaloga i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti EU i lokalnih vlasti Crne Gore. Ovakvim vidom saradnje crnogorske lokalne vlasti se pripremaju za budući rad u okviru EU nakon članstva. Zajednički savjetodavni odbor čine 8 članova Komiteta regiona EU i 8 gradonačelnika/predsjednika opština iz Crne Gore.

Kategorija: