Verifikovan novi sastav Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope za naredni petogodišnji period
23.03.2021

U toku je 40. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, koja se održava  online, od 23. do 24. marta 2021. godine. 

Na današnjoj sjednici Kongres će verifikovati akreditive novih članova u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (2021-2026). Takođe će biti predstavljeni i prioriteti Kongresa za period 2021-2026. godine, kao i budžet za naredni dvogodišnji period.

Članovi Kongresa će razmotriti i izveštaj o „Obezbjeđivanju poštovanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u kriznim situacijama“ i razmijeniti mišljenja sa njemačkim državnim ministrom za Evropu Mihaelom Rotom o prioritetima i aktivnostima njemačkog predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope.

Na samom početku sjednice izabran je novi predsjednik Kongresa, Leendert Verbeek, Kraljev komesar za provinciju Flevoland, Holandija.

Na sjednici Kongresa učestvuju i članovi crnogorske delegacije, Petar Smolović, predsjednik opštine Bijelo Polje, Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor i Slađana Vujačić, zamjenica gradonačelnika Glavnog grada Podgorica.

Kategorija: