Kalendar e-Akademije NALAS-a 2021
11.03.2021

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), objavila je Kalendar e-Akademije za 2021. godinu. Ako ste gradonačelnik/predsjednik opštine, odbornik, lokalni funkcioner ili službenik, imate priliku da razvijete svoje vještine koristeći inovativne načine učenja. Izaberite neki od dostupnih kurseva i uživajte u učenju.

Kursevi se sprovede u trajanju od 4 do 8 sedmica. Kursevi počinju uvodnim internet seminarom kojim se objašnjava na koji će se način kurs odvijati, predstavalja se tim predavača i daju orjentacione informacije o temi. Tokom trajanja kursa, učesnici će sticati znanja koristeći moderne i interaktivne alatke za on-line učenje, kao što su: studije slučajeva, čitanja, video zapisi, kvizovi, zadaci, forumi za diskusiju, itd. Proces učenja podržava moderator kursa.

Kursevi su besplatni za asocijacije lokalnih vlasti (članice NALAS-a) i opštine (njihove članice). Nakon uspješno pohađanog kursa, učesnici dobijaju sertifikate.

Ako ste zainteresovani da pohađate obuke, prijavite se na imejl adresu:  sanja.zivkovic@uom.co.me.