Aktivnosti na izradi jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda u završnoj fazi
12.01.2021

Aktivnosti na pripremi, izradi i stavljanju u funkciju jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda – LARIS ovih dana ulaze u završnu fazu. Razvoj integralnog sistema za administriranje lokalnih javnih prihoda, za čije korišćenje su iskazale interesovanje skoro sve jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori, dio je projekta „Efikasna i transparentna lokalna samouprava“ koji zajednički implementiraju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Zajednica opština.

Softver će funkcionisati na principu povezanosti sa registrima relevantnih državnih institucija, vlasnika podataka: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva javne uprave, Uprave za nekretnine i Poreske uprave, a potrebna infrastruktura i oprema za funkcionisanje softvera biće smještena u Data centru Glavnog grada Podgorica.

Tokom rada na pripremi, izradi i kreiranju softvera realizovan je veliki broj aktivnosti koje su imale za cilj da se sistem administriranja lokalnih javnih prihoda razvije i koristi od strane opština na jedinstven, siguran i efikasan način.

Dakle, najveći broj aktivnosti na uspostavljanju jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda je tokom prethodne godine završen.

Ovih dana su u toku aktivnosti na organizovanju regionalnih obuka za lokalne službenike koji će koristiti softver. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, biće organizovano pet regionalnih obuka u trajanju od po tri dana (Bijelo Polje, Berane, Podgorica (2) i Bar), uz maksimalno poštovanje mjera u cilju zaštite učesnika od korona virusa.

Takođe, u toku su aktivnosti na konačnoj migraciji podataka iz postojećih opštinskih baza podataka u novi sistem, za koje se očekuje da će se završiti do kraja januara, nakon čega će se korisnicima sistema dodijeliti šifre za korišćenje softvera.

Nakon završetka ovih aktivnosti, softver za administriranje lokalnih javnih prihoda – LARIS  će konačno biti stavljen u funkciju i predat jedinicama lokalne samouprave na korišćenje. Na ovaj način će se realizovati jedan od najznačajnih projekata Zajednice opština koji je uvršten kao jedan od prioriteta u njenom radu, sa ciljem unapređenja rada jedinica lokalne samouprave u oblasti administriranja i naplate lokalnih javnih prihoda.

Kategorija: