Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
17.11.2020

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG“, broj 38/20),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.list CG“, broj 64/20),
 • Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola („Sl.list CG“, broj 67/20),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka („Sl.list CG“, broj 74/20), 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći („Sl.list CG“, broj 80/20),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici („Sl.list CG“, broj 82/20),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.list CG“, broj 82/20),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, broj 82/20),
 • Zakon o inovacionoj djelatnosti („Sl.list CG“, broj 82/20),
 • Zakon o medijima („Sl.list CG“, broj 82/20),
 • Zakon o putevima („Sl.list CG“, broj 82/20).

 

Kategorija: