Održana XXV sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
09.07.2020

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore 08.07.2020. godine održao je svoju XXV sjednicu. Kako zbog aktuelne epidemiološke situacije i mjera Nacionalnog koordinacionog tijela, nijesu postojali uslovi za održavanje redovne sjednice Upravnog odbora, sjednica je održana elektronskim putem.

Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku da se mandat predsjedniku Upravnog odbora Veselinu Grboviću produži za godinu dana.

Uvažavajući aktuelnu situaciju nastalu kao posljedica pandemije Corona virusa, na predlog Generalnog sekretara, Upravni odbor je donio Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

Po Statutu Zajednice opština, Upravni odbor je organ upravljanja Zajednicom. Upravni odbor čine nosioci izvršne vlasti članica Zajednice (25 članova).

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština je Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić.

Kategorija: