Posjeta predstavnika Uprave za dijasporu Zajednici opština Crne Gore
30.06.2020

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović i v.d. pomoćnica direktora Saida Čikić posjetili su Zajednicu opština Crne Gore, gdje su razgovarali sa Generalnim sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem, pomoćnikom Generalnog sekretara Sašom Šćekićem i sekretarkom Odbora za društvene djelatnosti Ivanom Nedović.

Generalni sekretar Bojadžić je upoznao sagovornike sa ulogom Zajednice opština u sistemu lokalne samouprave, organizacionom strukturom i načinom njenog funkcionisanja. On je istakao da je uloga Zajednica opština važna posebno u pogledu zaštite i zastupanja interesa svih opština, kao i unaprjeđenja zakonodavnog i strateškog okvira važnog za efikasno funkcionisanje i rad lokalne samouprave. Naglasio je jako važnom ulogu Upravnog odbora kao izvršnog organa Zajednice i stalnih stručnih radnih tijela za kreiranje zakonskog okvira od interesa za rad opština. On je istakao da Zajednica opština ima dobru komunikaciju sa svim opštinama i da kontinuirano ostvaruje dobru saradnju sa državnim organima, te u tom pravcu izrazio  spremnost za saradnju sa Upravom za dijasporu po pitanjima koja mogu  imati značaj za opštine i iseljenike.  

Direktor Mitrović je upoznao predstavnike Zajednice opština sa tekućim i planiranim aktivnostima Uprave za dijasporu, kao i o modalitetima jačanja saradnje i veza dijaspore sa maticom. Istakao je da je Uprava prepoznata kao prva adresa naših iseljenika koji se svakodnevno obraćaju brojnim zahtjevima i upitima, te da Uprava nastoji da, u granicama svojih mogućnosti, izađe u susret posredovanjem u komunikaciji sa relevantnim institucijama lokalne i državne uprave.

V.d. pomoćnica direktora Uprave za dijasporu Saida Čikić istakla je značaj donošenja Strategije saradnje sa dijasporom-iseljenicima za period 2020-2023. godine i Akcionog plana za period 2020-2021. godine, te napomenula da su, u okviru mjera i aktivnosti planiranih ovim dokumentom, prepoznate kao partneri jedinice lokalne samouprave i Zajednica opština Crne Gore.

Mitrović je potom ukazao na potrebu da se, shodno planiranim aktivnostima iz ove, ali i prethodnih strategija, u opštinama imenuju kontakt osobe za oblast saradnje sa dijasporom sa kojima će Uprava imati direktnu komunikaciju. Predmetna saradnja je od naročitog interesa za opštine koje karakteriše velika koncentracija naših iseljenika, kao što su: Bar, Bijelo Polje, Gusinje, Nikšić, Petnjica, Plav, Podgorica, Tuzi, itd.

Osim toga, na sastanku je bio riječi riječi i o važnosti organizovanja manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika”, koja je veoma značajna kako za dijasporu, tako i za samu Crnu Goru. Mitrović je prenio iskustva sa manifestacija održanih prethodnih godina u Petnjici, Gusinju i Baru, nakon čega je predložio da, u susret predmetnom događaju za ovu i naredne godine, Zajednica opština participira u pripremi događaja i posredovanju. Bojadžić je sa zadovoljstvom prihvatio predlog Uprave za dijasporu, ističući da Uprava može očekivati punu podršku Zajednice opština.

Sagovornici su se usaglasili oko predloga da se u okviru tradicionalne manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika”, a prije centralne proslave, održe “Dani otvorenih vrata za dijasporu-iseljenike” u većem broju opština. Ovo je način da se ostvari neposredna komunikacija između naše dijaspore i zaposlenih u opštinskim organima, preduzećima i javnim ustanovama, ali i predstavnicima državnih organa koji svoju djelatnost obavljaju na  području opština.  To će biti prilika da se pruže neophodne informacije za sva pitanja i probleme od značaja za naše iseljenike, kao što su: izdavanje ličnih dokumenata, turizam, subvencije, legalizacija bespravnih objekata, investicije, itd.

Jedna od tema sastanka bila je i privlačenje investicija i podsticaj razvoja lokalne ekonomije, naročito imajući u vidu potencijal kojim raspolaže naša država, ali i potencijal koji u ovom pogledu posjeduje naša dijaspora. S obzirom da je crnogorska dijaspora izuzetno vezana za svoj zavičaj, usaglašeno je da treba prezentovati postojeće podsticajne mjere za ulaganja u projekte na nivou opština, posebno projekte kojim se otvaraju nova radna mjesta. Zaključeno je da je jako važno postojeće pakete podsticajnih mjera u većoj mjeri promovisati dijaspori od strane državnih i opštinskih organa posredstvom Uprave za dijasporu, te putem manifestacija i dešavanja koje organizuje Uprava tokom ljetnih mjeseci u Crnoj Gori.

Predmetni zaključci i prijedlozi biće detaljnije razrađivani kroz buduću saradnju između Zajednice opština Crne Gore i Uprave za dijasporu.

Kategorija: