Zajednica opština uplatila donaciju Nacionalnom koordinacijonom tijelu
20.03.2020

Povodom aktuelne situacije izazvane epidemijom korona virusa, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Vlade Crne Gore je pozvalo sve subjekte da iskažu društvenu odgovornost i da svi zajednički doprinesu borbi protiv pandemije.

Imajući u vidu složenu epidimiološku situaciju, a u želji da i na ovaj način da svoj doprinos da se ona prevaziđe, Upravni odbor Zajednice opština, na elektronskoj sjednici, donio je Odluku da se na ime pomoći za suzbijanje i sprečavanje prenošenja korona virusa, na žiro račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti uplatiti iznos od 10.000,00€.

Zajednica opština, kao društveno odgovorna institucija, na ovaj način pruža podršku mjerama koje preduzima i sprovodi Vlada, drugi državni organi, zdravstvene institucije  i jedinice lokalne samouprave na suzbijanju epidemije i saniranju posljedica koje ima po zdravlje stanovništva i nacionalnu ekonomiju.

Kategorija: