NJ.E. Karel Urban, ambasador Republike Češke u Crnoj Gori, u posjeti Zajednici opština Crne Gore
01.08.2019

NJ.E. Karel Urban, ambasador Republike Češke u Crnoj Gori, posjetio je 1. avgusta o.g. Zajednicu opština Crne Gore.

Generalni sekretar Refik Bojadžić je upoznao ambasadora Urbana sa organizacionom strukturom i glavnim aktivnostima Zajednice opština Crne Gore. Na sastanku su predstavjene i aktivnosti Zajednice opština i lokalnih samouprava na polju evropskih integracija, kao i potreba razmjene iskustava i konkretnih vidova saradnje između crnogorskih opština sa opštinama i gradovima zemalja članica EU.

Osvrćući se na aktivnosti čeških privrednih organizacija u Crnoj Gori i potpisane sporazume o saradnji sa jednim brojem crnogorskih opština, ambasador Urban je istakao spremnost ambasade Republike Češke za aktivno učešće u realizaciji konkretnih oblika saradnje između lokalnih samouprava obje zemlje, kako kroz privrednu saradnju, tako i kroz razmjenu iskustava kada su u pitanju evropske integracije.

Kategorija: