Održana XIX sjednica Upravnog odbora
10.05.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je XIX sjednicu 10. maja 2019. godine u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora.

Na Inicijativu predsjednika Opštine Berane i potpredsjednika Upravnog odbora Zajednice opština Dragoslava Šćekića, sjednici je, po pozivu, prisustvovala ministarka javne uprave Suzana Pribilović, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Goran Jovetić i direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu Jadranka Vukčević.

Sjednica Upravnog odbora je bila posvećena analizi iskustava i problema u primjeni Zakona o lokalnoj samoupravi i položaj lokalne samouprave u sistemu javne uprave.

U raspravi koja se ovim povodom povela, istaknut je značaj novog Zakona o lokalnoj samoupravi, gdje je posebno dat osvrt na dio koji se odnosi na odnose i saradnju organa lokalne samouprave i državnih organa i organa državne uprave. U tom smislu, posebno je naglašen značaj konsultovanja lokalnih vlasti i njihovog uključivanja u rad na pripremi zakona i strateških dokumenata koja su od značaja za rad opština, čija bi dosljedna primjena u praksi u značajnom otklonila dio problema u funkcionisanju opština. Posebno je značajna uloga Ministarstva javne uprave, kao resornog ministrstva, na ovom planu.

Tokom diskusije koja se povela na sjednici, istaknuto je i pitanje autonomije opština, imajući u vidu sve češću praksu donošenja zakona kojim se traži prethodna saglasnost Vlade prilikom donošenja odluka o uvođenju sopstvenih prihoda u skladu sa zakonom ili uređivanja sopstvenih poslova. Između ostalog, bilo je riječi i o primjeni Zakona o lokalnoj samoupravi u dijelu koji se odnosi na organizaciju rada organa lokalne uprave, gdje je posebno naglašena osnovanost prakse dostavljanja organizacionih akata opština na  davanja mišljenja/saglasnosti  na iste od strane Ministarstva javne uprave, imajući u vidu da su ovi poslovi isključivo u nadležnosti predsjednika opštine.

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je istakla zadovoljstvo organizovanjem današnjeg sastanka i istovremeno pokazala spremnost Ministarstva javne uprave da, zajedno sa predstavnicima opština i Zajednice opština, nastavi aktivnosti na daljem unapređenju zakonskog okvira i implementaciji propisa u praksi, kako bi se stanje u lokalnim samoupravama unaprijedilo. U tom smislu, posebno je istakla preduzete aktivnosti koje su opštine preduzele na planu optimizacije broja zaposlenih i, u tom kontekstu, najavila izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim će se urediti pitanje isplate otpremnina zaposlenim koji sporazumno raskinu radni odnos, da bi se postigli još bolji rezultati na ovom planu. Takođe je najavila i moguću finansijsku podršku opštinama na planu optimizacije broja zaposlenih, a vezano za isplatu otpremnina.

Upravni odbor je, nakon tematskog dijela sjednice, razmatrao i usvojio: Izvještaj o radu Zajednice opština za 2018. godinu i Finansijski izvještaj za 2018. godinu, a donijet je i Finansijski plan Zajednice opština za 2019. godinu.

Upravni odbor je, povodom razmatranja Informacije o projektu „Efikasna i transparentna lokalna samouprava“, donio Odluku na osnovu koje će Zajednica opština, u saradnji sa Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori, pristupiti realizaciji istog.   

Kategorija: