Lokalni odgovor na migracije i vanredne situacije
20.09.2018

U Sarajevu je, 17-19. septembra, u organizaciji GiZ (Njemačka agencija za razvojnu saradnju) i NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) organizovana Regionalna konferencija posvećena izazovima sa kojima se susreću opštine u Jugoistočnoj Evropi kada su u pitanju migracije i vanredne situacije.

Na konferenciji su svoja iskustva predstavile opštine gdje su ti izazovi veoma značajni, kao sto su Bihać u BiH, Preševo u Srbiji, Kumanovo u Makedoniji i Đirokastro u Albaniji.

U okviru panel diskusije “Uloga, očekivanja i odgovornosti opština i njihovih asocijacija” govorio je i Predsjednik opštine Pljevlja Mirko Đačić koji je predstavio izazove sa kojima se susreće lokalna uprava u ovom gradu, ulažući napore da se, u saradnji sa državnim institucijama i lokalnim nevladinim organizacijama, migrantima koji se trenutno nalaze u opštini pruži adekvatna pomoć.

Ono što je većina učesnika, predstavnika lokalnih vlasti, istakla kao najveće potrebe i izazove sa kojima se suočavaju su obezbjeđivanje skloništa, hrane, odjeće, zdravstvene brige i sl. Nadalje, tu su i finansijski problemi obzirom da se sredstva za hitnu podršku obezbjeđuju iz opštinskih budžeta, i na kraju posljedice po lokalne zajednice u smislu degradacije životne sredine, bezbjednosti i zdravlja, i otežanog pružanja redovnih usluga stanovništvu.

U okviru nekoliko tematskih panela ukazano je na potrebu obezbjeđivanja strateških smjernica i mehanizama, kao i finansijskih sredstava za lokalne samouprave, kako bi sto uspješnije odgovorile ovim i budućim izazovima kada su migracije i vanredne situacije u pitanju.

Kategorija: