„Službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima“
19.07.2018

Zajednica opština i Uprava za karove organizovale su tri regionalne obuke na aktuelnu temu „Službenički sistem u kontekstu novog Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima”.

Obuke su organizovane u Opštini Bar 01. jula, Opštini Mojkovac 11. jula i u Glavnog gradu Podgorici 18. jula, a ukupno je prisustvovalo 52 lokalna službenika.

Predavači su bili generalna direktorica Direktorata za državnu upravu Danijela Nedeljković – Vukčević i Jadranka Vukčević, generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu, iz Ministarstva javne uprave.

Obuke su bile namijenjene prvenstveno službenicima iz jedinica za upravljanje ljudskim resursima, glavnim administratorima, ali i ostalim zainteresvanim lokalnim službenicima.

Učesnici su upoznati sa novinama u Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, a koje se, između ostalog, odnose na široka zaduženja jedinica za upravljanje ljudskim resursima, kategorizaciju i popunjavanje radnih mjesta, ocjenjivanje, napredovanje, disciplinsku odgovornost, komisije za žalbe, stručno osposobljavanje i usavršavanje i druga pitanja u vezi sa temom obuke.

Ovim obukama zaokružena je realizacija Plana obuka za period februar-jun 2018.godine. Po Planu, ukupno je realizovano 25 obuka na 13 različitih tema, kojima je ukupno prisustvovalo 430 lokalnih službenika, odnosno namještenika.

Profesionalno osposobljavanje i usavršavanje lokalnih službenika i namještenika, kroz saradnju Zajednice opština i Uprave za kadrove, nastaviće se od septembra tekuće godine.

Kategorija: