Održana šestodnevna obuka „Izrada i upravljanje projektima“
19.06.2018

Na zahtjev Opštine Bar, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala je, za zaposlene u organima i službama Opštine Bar, obuku na temu „Izrada i upravljanje projektima”.

Cilj obuke je upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade predloga projekta u lokalnoj samoupravi. Obuka je trajala šest dana i realizovana je kroz dva modula u trajanju po tri dana. Prvi modul organizovan je u periodu 24-26. aprila, a drugi od 13. do 15. juna. 2018. godine.

Obuku je prošlo 13 polaznika, službenika Opštine Bar i zaposlenih u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština. Polaznici su kroz praktični rad učili o početnim fazama izrade projektnog ciklusa – analiza konteksta, analiza zainteresovanih strana, analiza problema, ciljeva, strategija intervencije, kao i o izradi matrice logičkog okvira.  Učesnici, podijeljeni u tri grupe, radili su na pripremi konkretnih predloga projekata iz tri oblasti – kulturno nasljeđe, zapošljavanje mladih i socijalna inkluzija. Polaznicima je predstavljen formular za projekte trilateralne prekogranične saradnje, u kojem su dalje razvijali projektne ideje.

Predavači na obuci su bili Vanja Starovlah, pomoćnik Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Zajednici opština i Darko Mrvaljević, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Zajednice opština i šef tima za upravljanje projektima u Opštini Danilovgrad.

Kroz neposrednu komunikaciju sa polaznicima, ali i na osnovu evaluacionih obrazaca, popunjenih nakon završene obuke, može se zaključiti da su polaznici izuzetno zadovoljni pruženom obukom, a posebno su istakli predavačke vještine i profesionalnost predavača, ocijenivši pozitivnim i korisnim njihovu interakciju sa polaznicima obuke.

Kategorija: