Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
18.06.2018

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.
 
Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.
 
Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.list CG“, broj 12/18),
 • Zakon o kontroli državne pomoći („Sl.list CG“, broj 12/18),
 • Zakon o strancima („Sl.list CG“, broj 12/18),
 • Zakon o mladima („Sl.list CG“, broj 13/18),
 • Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora („Sl.list CG“, broj 13/18),
 • Zakon o turizmu i ugostiteljstvu („Sl.list CG“, broj 13/18),
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Sl.list CG“, broj 17/18), i
 • Zakon o lokalnim komunalnim taksama (Odluka US – „Sl.list CG“, broj 33/18).

 

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave_jun 2018. (PDF dokument)